Kiedy wójt, burmistrz i prezydent mogą stracić stanowisko

Kiedy wójt, burmistrz i prezydent mogą stracić stanowisko?

Istnieją okoliczności, w których tak wójt gminy, jak i burmistrz lub prezydent miasta mogą utracić swoje stanowisko. W zależności od sytuacji udział w tym może mieć organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego (rada), mieszkańcy lub nawet organy władzy państwowej. Przyjrzyjmy się tym sytuacjom. Skrócenie kadencji – czynniki obiektywne Przepisy dotyczące tego, kiedy kadencja wójta, burmistrza…

Czytaj dalej...