SONY DSC

Odtworzona ceglana elewacja wraz z detalami, część parterowa przebudowana na wiatę rowerową oraz komfortowe warunki oczekiwania dla podróżnych – to tylko kilka z efektów zakończonej modernizacji dworca w Suszu. Dziś skorzystali z niego pierwsi podróżni.

Pochodzący z 1876 roku dworzec odzyskał swoje historyczne piękno i jednocześnie stał się obiektem przystosowanym do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Podczas prac budowlanych, które trwały od drugiej połowy 2019 roku, zmieniło się naprawdę wiele. Pierwszą rzeczą, która zwraca uwagę, jest poddana renowacji elewacja. Usunięto z niej wtórne warstwy malarskie, żeby odsłonić cegłę elewacyjną, którą wraz z detalami architektonicznymi poddano zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacyjnym. Historyczny charakter dworca podkreśla nowa, odtworzona na wzór historycznej stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe wykonane z dachówki holenderskiej. Nowym elementem podkreślającym architekturę budynku nocą jest iluminacja stworzona z taśm LED ukrytych pod gzymsem oraz tuż pod zadaszeniem. W interesujący sposób zaaranżowano parterową część bryły dworca, pod którą urządzono wiatę rowerową. Przy jej renowacji pozostawiono drewniane elementy konstrukcyjne przypominającej konstrukcje szachulcowe, pozbawiono je jednak wypełnienia. Ostatnią istotną zmianą w wyglądzie budynku było wyburzenie przybudówki od strony peronów, gdzie dawniej znajdowało się pomieszczenie dyżurnego ruchu.

Zmodernizowany dworzec kolejowy w Suszu to wspaniałe połączenie historii z nowoczesnością. Działania polskiego rządu zapewniają mieszkańcom kolejnej małej miejscowości położonej na ważnym szlaku kolejowym dostęp do komfortowej i proekologicznej infrastruktury. Program Inwestycji Dworcowych, w ramach którego został przebudowany dworzec w Suszu, to największy program modernizacji dworców kolejowych w naszej historii. Dzięki niemu polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

SONY DSC

– Susz to czwarty dworzec udostępniony podróżnym po przebudowie w tym roku  i z pewnością nie ostatni. Jestem przekonany, że mieszkańcy miejscowości i wszyscy odwiedzający będą pod wrażeniem przemiany, jaką przeszedł dworzec. Jest teraz bardziej dostosowany do wygody podróżnych, potrzeb osób niepełnosprawnych oraz  współczesnych standardów obsługi. Przyciąga oko dzięki temu, że  podczas przebudowy udało się wydobyć jego historyczne piękno, które wcześniej trudno było dostrzec. Mnie cieszy również to, że remont pozwolił na zastosowanie rozwiązań proekologicznych, takich jak choćby panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku pozwalające pozyskiwać „zieloną” energię elektryczną – podkreśla Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Dworzec w Suszu dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich i środków krajowych odzyskał swoje historyczne piękno.  Obiekt jednocześnie odpowiada na współczesne wyzwania związane z ekologią i został zaprojektowany z  myślą o wszystkich pasażerach, w tym tych z niepełnosprawnościami mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Susz to trzecia, po Olsztynie Zachodnim i Nidzicy, inwestycja zakończona w województwie warmiński-mazurskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i jednocześnie pierwszy historyczny dworzec przebudowany w tym regionie. Największym wyzwaniem podczas realizacji tej inwestycji było połączenie zabytkowego charakteru obiektu ze współczesnymi standardami obsługi podróżnych oraz zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych – podkreśla Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Sektor kolejowy, który był i jest postrzegany jako proekologiczny, doskonale wpisuje się w osiągnięcie celów klimatycznych. Jako taki jest szczególnie promowany przez UE. Już ponad 37 mld zł unijnego dofinansowania z perspektywy 2014-2020 trafiło na inwestycje kolejowe w Polsce, w tym dotyczące modernizacji i optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej. Nowy dworzec w Suszu to idealny przykład inwestycji, która przyczynia się do odnowy wizerunku polskiej infrastruktury kolejowej i służy promocji kolei jako nowoczesnego i proekologicznego środka transportu – mówi Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Bardzo szybki rozwój transportu samochodowego wraz z rozwojem dróg powodował systematyczne ograniczanie transportu kolejowego. Zmiany te nie ominęły Polski. Unia Europejska dostrzega i kompleksowo wspiera rozwój kolejowego systemu transportowego w Polsce. Oprócz dużych dworców takich jak Wrocław czy Kraków, Unia wspiera także remonty tych, które znajdują się mniejszych miejscowościach, takich jak właśnie Susz. To bardzo ważne, gdyż tylko wtedy możemy mówić o efekcie sieciowym kolei, dostępnej dla każdego obywatela. Pasażer chce korzystać z takich dworców kolejowych, które zapewniają wysoki poziom jakości obsługi. Zmodernizowane i nowoczesne dworce staja się atutem kolei, a dworzec zapewnia bezpieczeństwo pasażerom, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych – mówi Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

SONY DSC

Przebudowa dworca objęła również jego wnętrze. Na parterze znajduje się przestrzeń obsługi podróżnych, a w niej ławki, gabloty na rozkład jazdy, elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów oraz elementy nowego systemu informacji głosowej. Interesująca jest również aranżacja wnętrza. Większość ścian pomalowano na biały kolor, ale nie wszystkie. Na części z nich pozostawiono odkryto cegłę, co jest nawiązaniem do historycznego wyglądu elewacji obiektu. Nieprzypadkowy jest również kolor posadzki. Oparto go o kontrast grafitowych ryflowanych ścieżek prowadzących z granitową posadzką, co jest ułatwieniem wprowadzonym z myślą o osobach niedowidzących.

Usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej jest więcej. Wśród nich znalazły się m.in. mapy dotykowe z planem dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a, toalety specjalnie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dla opiekunów z dziećmi. Co niezwykle istotne, wyeliminowano również bariery architektoniczne takie jak wysokie progi czy zbyt wąskie drzwi.

Przebudowa dworca w Suszu sprawiła, że budynek stał się też bardziej ekologiczny. Zamontowano w nim energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą ograniczając tym samym zużycie energii elektrycznej. Z kolei straty ciepła zredukowano poprzez docieplenie budynku od wewnątrz, a także montaż w nim stolarki okiennej i drzwiowej o niskim stopniu przenikalności cieplnej. Bardzo istotnym rozwiązaniem proekologicznym jest zamontowanie na dachu budynku 18 paneli fotowoltaicznych produkujących zieloną energię, która będzie wykorzystywana do zasilania części związanej z obsługą podróżnych. Bardzo ważnym elementem sprawującym kontrolę nad optymalizacją zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody jest system BMS (Building Management System) nadzorujący pracę instalacji i urządzeń na dworcu. Integruje on również nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo podróżnym i budynkowi: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także przeciwpożarowe.  

Ważnym elementem przebudowy dworca w Suszu było również nowe zagospodarowanie bezpośredniego sąsiedztwa dworca. W jego najbliższym otoczeniu wykonano nowe nawierzchnie, uporządkowano tereny zielone, a także zamontowano elementy małej architektury takie jak ławki,  kosze czy oświetlenie terenu. Przebudowa dworca w Suszu była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jej łączny koszt to 7,5 mln zł brutto. Wykonawcą prac budowlanych była firma 3JM Michał Bryłka, a dokumentację projektową opracowała pracownia AllPlan Sp. z o.o.