W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Regulacja wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Nowe rozporządzenie tylko nieznacznie różni się od poprzedniego. Podobnie jak w dotychczasowej regulacji określono oznaczenia słowne i kolorystyczne pojemników i worków na poszczególne frakcje oraz wyjątki w tym zakresie. 

Zgodnie z regulacją od 1 lipca obowiązek selektywnej zbiórki będzie dotyczył następujących frakcji odpadów: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady.

Odpady segregowane zbiera się w pojemnikach lub w workach. 

Nowe rozporządzenie wskazuje także by pojemniki lub worki zapewniały zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania.