W dniu 11 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas, której zostały ogłoszone wyniki naboru wniosków o wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Gminy, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej otrzymają łącznie 340 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Program wsparcia dla gmin i miejscowości popegeerowskich okazał się niezwykle potrzebny. Zdecydowałem o jego powiększeniu z 250 mln do 340 mln zł i jestem przekonany, że to nie koniecpowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Liczba wniosków, która spłynęła w ramach naboru do programu pokazuje, jak wielkie są potrzeby. W skali kraju 340 mln zł to pierwszy krok w kierunku realizacji tych potrzebzaznaczył wiceminister Paweł Szefernaker.

Gminy będą mogły przeznaczyć dotacje na wszelkie inwestycje i zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. W szczególności na takie zadania jak budowę, rozbudowę lub przebudowę:

 • kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków,
 • dróg wewnątrz miejscowości,
 • chodników,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • obiektów sportowych,
 • świetlic,
 • oświetlenia wewnątrz miejscowości,
 • remiz strażackich
 • innych ważnych inwestycji z punktu widzenia gminy.

Kwoty, które zostały przyznane województwom:

 • Dolnośląskie 39 246 800,98 zł
 • Kujawsko-pomorskie 24 812 500,00 zł
 • Lubelskie 11 317 000,00 zł
 • Łódzkie 9 320 000,00 zł
 • Małopolskie 5 552 000,00 zł
 • Mazowieckie 19 626 505,16 zł
 • Podkarpackie 12 200 000,00 zł
 • Podlaskie 7 730 000,00 zł
 • Pomorskie 30 831 200,00 zł
 • Śląskie 6 750 000,00 zł
 • Świętokrzyskie 6 790 000,00 zł
 • Warmińsko-mazurskie 46 890 000,00 zł
 • Zachodniopomorskie 47 000 028,99 zł
 • Lubuskie 17 387 500,00 zł
 • Opolskie 13 743 500,00 zł
 • Wielkopolskie 41 450 000,00 zł

Wśród gmin, które otrzymały dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znalazły się także gminy uzdrowiskowe:

 • Polanica-Zdrój
 • Uście Gorlickie
 • Horyniec-Zdrój
 • Gołdap

Źródło:  gov.pl

Fot. Krystian Maj / KPRM