Gospodarka odpadami

Sprawdź poziom usług komunalnych i społecznych w polskich miastach

Niewielu mieszkańców zdaje sobie sprawę, jak jakość usług komunalnych i społecznych wpływa na to, jak zdrowe jest ich miasto. Jednak gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę oraz kanalizację czy liczba dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych zdecydowanie rzutuje na dobrostan. Dlatego…

Gmina Michałowice – wzór do naśladowania

Kompostownik w ogrodzie – ekologicznie i ekonomicznie Ilość „produkowanych” przez gospodarstwa domowe odpadów wzrasta z każdym rokiem. Na szczęście wzrasta też świadomość, że odpady należy segregować i odzyskiwać. Właściciele domów jednorodzinnych mają jeszcze jeden sposób na zmniejszenie ilości odpadów. Jest…

Spalarnia odpadów, temat, który dzieli

Spalarnie odpadów to temat kontrowersyjny, dzielący nie tylko specjalistów, ale też lokalne społeczności na dwa przeciwstawne obozy. Jedni widzą w spalarniach szansę na przyszłość i szereg zalet, drudzy rakotwórcze dioksyny i marnotrawstwo zasobów. Tymczasem wysypiska śmieci nie są z gumy,…

Spalarnie odpadów: przepisy prawne, ochrona środowiska – wymogi

W coraz większej ilości miast w Polsce powstają spalarnie odpadów, które z jednej strony mają stać się alternatywą dla wysypisk śmieci, natomiast z drugiej zapewnić mieszkańcom dodatkowe źródło energii cieplnej. Funkcjonowanie takich obiektów w naszym państwie obwarowane jest stosownymi przepisami…

Rybnik: 8 zł za wywóz śmieci w ostatnim kwartale 2023

Od stycznia 2024 roku cena za odbiór odpadów w Rybniku zostanie ustalona na poziomie 24 zł miesięcznie za każdą osobę. Również w bieżącym roku mieszkańcy mogą się spodziewać bonusu, ponieważ za cały ostatni kwartał zapłacą tylko 24 zł od osoby….

Szkodzenie środowisku będzie karane jeszcze bardziej surowo

Szkodząc środowisku naturalnemu tak naprawdę podcinamy gałąź, na której siedzimy. Niestety różne formy tego typu „działalności” nadal mają w Polsce miejsce. Przeciwdziałać ma temu nowe prawo, które w jeszcze większym stopniu, niż dotychczas odstraszać potencjalnych trucicieli. Ma ono być odpowiedzią…

Zbliża się termin przyjęcia kolejnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

Przynajmniej raz na 6 lat, zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151) konieczna jest aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. KPGO obowiązujący w tym momencie…

Opublikowano rozporządzenie ws. selektywnej zbiórki odpadów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Regulacja wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. Nowe rozporządzenie tylko nieznacznie różni się od poprzedniego. Podobnie jak w dotychczasowej regulacji określono oznaczenia słowne i kolorystyczne pojemników…