Wizualizacja dworca Barchó

Nowoczesna bryła, dbałość o komfort wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, a do tego proekologiczne rozwiązania. Takie już niedługo będę nowe dworce w Barchowie i Dobczynie, których budowa właśnie się rozpoczęła.

Obydwa dworce są realizowane w autorskiej, opracowanej przez PKP S.A. formule jako Innowacyjne Dworce Systemowe. Takich obiektów na terenie całego kraju w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 ma powstać około 40, w dwóch wariantach – indywidualnym oraz typowym. Budynki w Barchowie i Dobczynie będą IDS-ami typowymi dostosowanymi do danej lokalizacji. Większym, jeśli chodzi o gabaryty, będzie dworzec w Dobczynie, gdzie niedawno wykonawcy został przekazany plac budowy. Nowy dworzec będzie prostą, modernistyczną bryłą, dzielącą się funkcjonalnie na dwie części – pasażerską i komercyjną, które zostaną przykryte wspólną dla obu części wiatą. Pierwsza z nich będzie mieścić przestrzeń obsługi podróżnych, na którą składają się poczekalnia wraz z toaletami, druga część, w zależności od potrzeb lokalnych, może stanowić niewielką przestrzeń komercyjną lub pomieszczenie kas biletowych.

Dworzec w Barchowie, gdzie prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie, będzie nieco mniejszy, ale równie nowoczesny, jeśli chodzi o architekturę czy funkcjonalność. Pod wiatą zaprojektowano otwartą poczekalnię oraz pawilon, gdzie znajdą się toalety i część techniczna obiektu. Charakterystyczną cechą obydwóch obiektów jest dominanta architektoniczna w postaci wieży zegarowej o wysokości 8 metrów oraz umiejscowienie pod wiatą dworca stojaków rowerowych (28 sztuk w Dobczynie i 26 w Barchowie), a także stacji naprawczych rowerów.

– Barchów i Dobczyn to pierwsze na międzynarodowej linii Rail Baltica dworce kolejowe, które zostaną wkrótce zbudowane przez Polskie Koleje Państwowe SA. Są to również kolejne małe miejscowości, które zyskają dzięki działaniom polskiego rządu dostęp do nowoczesnej infrastruktury kolejowej umożliwiającej bezpieczne i komfortowe podróżowanie. Inwestycje te są wpisane w Program Inwestycji Dworcowych, który zakłada modernizacje do 2023 r. prawie 200 dworców kolejowych w całym kraju za łączną kwotę prawie 2 mld zł – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Rozpoczęcie budowy dworców w Barchowie i Dobczynie to odpowiedź na potrzeby województwa mazowieckiego i jeden z ważniejszych kroków ku realizacji planów inwestycyjnych PKP S.A na tym terenie. Ale to także realizacja projektu Rail Bailtica, czyli jednego z największy obecnie projektów kolejowych, który jest jednocześnie kluczowy dla Polski i naszego regionu. Jest  istotnym elementem dużej inwestycji infrastrukturalnej, która przyczyni się do stworzenia nowego centrum gospodarczo-logistycznego w naszej części Europy. Budowane dworce będą w przyszłości pełnić istotną rolę dla pasażerów i dla obsługi całej  tej linii. Cieszę się z zaangażowania spółki PKP S.A. w ten projekt, który zostanie zrealizowany w nowej formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Dziękuję też za efektywne wykorzystywanie środków pozyskanych z Funduszy Europejskich na ten cel – mówi Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych.

– Rail Baltica to jedna z najważniejszych inwestycji na polskich torach o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Jej niezbędnym uzupełnieniem są nowe dworce kolejowe dostosowywane do potrzeb wszystkich pasażerów. Dzięki dobremu połączeniu środków krajowych i funduszy unijnych w ramach polityki spójności możemy rozpocząć kolejny etap inwestycji dworcowych, tym razem w województwie mazowieckim – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Barchów i Dobczyn to pierwsze Innowacyjne Dworce Systemowe, których budowę rozpoczęliśmy przy linii kolejowej Rail Baltica. Łącznie na tej trasie Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 obejmuje 12 dworców kolejowych, w tym m.in. otwarty w tym roku po przebudowie dworzec w Białymstoku, czy modernizowane obecnie dworce w Jabłoni Kościelnej i Szepietowie – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mamy kolejne dworce stworzone w formule dbałości o potrzeby osób niepełnosprawnych oraz z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań. Atuty tych nowoczesnych obiektów na pewno docenią podróżni – podkreśla Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

– Rail Baltica jest jednym z najważniejszych projektów transportowych realizowanych w Unii Europejskiej. I kolejnym widocznym przykładem tego, że unijny budżet łączy Europę. To wspólne przedsięwzięcie kilku krajów członkowskich stanowiące część sieci transeuropejskiej, która łączy Państwa Bałtyckie z Polską oraz dalej z Europą Zachodnią i Południową. Bardzo cieszymy się, że infrastruktura liniowa Rail Baltica, która w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020 otrzymała i nadal otrzymuje olbrzymie wsparcie z budżetu Unii Europejskiej, jest uzupełniana o infrastrukturę dworcową. Dworce w Dobczynie i Barchowie to dwa z 12dworców przy linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Białystok – Kuźnica Białostocka dofinansowane w 70% z budżetu Unii Europejskiej. Liczymy, że odegrają ogromną rolę w promocji ekologicznego transportu kolejowego przez poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych – mówiMarek Prawda, dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Oprócz nowoczesnych i prostych form architektonicznych dworce będą posiadały wiele udogodnień. Zostaną  wyposażone w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Szereg usprawnień zaprojektowano również dla osób o ograniczonej mobilności. Wśród nich warto wymienić: oznakowanie w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kontrastowa kolorystyka ułatwi orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym. W przypadku dworca w Barchowie ważnym rozwiązaniem,  będzie również budowa nowej pochylni ze skarpy w kierunku ulicy. Na dworcach poprawi się także bezpieczeństwo. Zostaną na nich zamontowane systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu.

Dworce w Dobczynie i Barchowie będą bardziej ekologiczne. Na dachu pierwszego z nich zaprojektowano panele fotowoltaiczne o mocy 3 KWp, które wytworzą około 2700 kWh energii elektrycznej rocznie. Na dworcu będzie zastosowana także pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynku. Oświetlenie obydwóch dworców będzie wykonane w energooszczędnej technologii LED wraz z automatyką sterującą. Nad całością instalacji i urządzeń będą czuwały systemy BMS (Building Management System), które zostaną zainstalowane m.in. w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni w sąsiedztwie dworców.  Projektanci przewidzieli także montaż małej architektury (ławek, koszy, oświetlenia). Dodatkowo przy dworcu w Barchowie zostanie wytyczonych sześć miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Budowa nowych dworców w Barchowie i Dobczynie, położonych przy linii Rail Baltica – transeuropejskim korytarzu, który połączy Polskę i Niemcy z Litwą, Łotwą oraz Estonią, jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji, w przypadku dworca w Barchowie to 3,6 mln zł, natomiast jeśli chodzi o obiekt w Dobczynie to 4,3 mln zł. Obydwie Inwestycje zakończą się latem 2021 roku. Są one realizowane w formule „Projektuj i buduj”, a wykonawcą prac jest  konsorcjum Heli Factor Sp. z o.o. wraz z Merx Sp. z o.o.