Dworzec w Witnicy

Przywrócenie historycznego wyglądu elewacji, poprawa standardu obsługi i komfortu podróżnych oraz wdrożenie nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań – to tylko niektóre cele przebudowy dworca w Witnicy. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych.

Witnica to kolejny zabytkowy, bo pochodzący z 1857 roku dworzec, w województwie lubuskim przebudowywany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Renowację przejdzie elewacja dworca wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi, którym zostanie przywrócony ich pierwotny ceglany wygląd. Odkryta w wyniku skucia tynków cegła elewacyjna będzie oczyszczona i poddana zabiegom konserwacyjnym. Historyczny charakter odzyska również stolarka okienna i drzwiowa. Wymienione zostanie poszycie dachowe, a na elewację frontową i od strony miasta powrócą zegary stylizowane na urządzenia z początku XX wieku.

Początek prac budowlanych na historycznym budynku dworca w Witnicy to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnego miasta w województwie lubuskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Dworzec w Witnicy to kolejny zabytkowy dworzec, który w najbliższym czasie odzyska swoje historyczne piękno. Inwestycja sprawi również, że stanie się on budynkiem funkcjonalnym, nowoczesnym, proekologicznym i przyjaznym dla wszystkich podróżnych. Jestem przekonany, że po przebudowie dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom i wszystkim osobom korzystającym z usług kolei – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

– Dworzec  kolejowy w Witnicy w województwie lubuskim to zabytkowy budynek, który zyska nowy blask, dzięki Funduszom Europejskim i środkom krajowym. Przywrócenie obiektowi historycznego wyglądu udało się pogodzić z pełnym przystosowaniem budynku do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym podróżnych z niepełnosprawnościami – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dworzec w Witnicy już niebawem odzyska swój historyczny wygląd. Jednocześnie stanie się budynkiem nowoczesnym i spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych. To jedna z ośmiu inwestycji, jakie zrealizujemy w województwie lubuskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jedna z nich, modernizacja zabytkowego dworca w Żaganiu, już się zakończyła i od 2019 roku dworzec służy podróżnym, lokalnemu samorządowi i mieszkańcom miasta – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Metamorfozę przejdzie także wnętrze budynku. Na parterze zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol, pomieszczenie kasy biletowej oraz toalety. Hol będzie wyposażony w ławki, gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej. Na parterze zaprojektowano również lokal handlowo-usługowy oraz przeznaczony na potrzeby samorządu lokalnego. Z kolei na pierwszym piętrze, na które dostaniemy się z pomocą klatek schodowych i windy, będzie mieścić się prowadzona przez gminę siłownia i sala fitness.   

Przebudowa dworca sprawi, że stanie się on bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Zaprojektowano również szereg usprawnień takich jak: oznaczenia w alfabecie Braille’a, tablice dotykowe z planami dworca oraz ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Od strony peronów zostanie również wykonana specjalna pochylnia, z pomocą której osoby poruszające się na wózkach zyskają dostęp do holu dworca.

Przy okazji przebudowy dworzec stanie się też bardziej ekologiczny i bezpieczny. Planowane jest wykonanie energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Natomiast w celu ograniczenia strat ciepła zaprojektowano ocieplenie budynku od wewnątrz oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody zamontowane w budynku urządzenia i systemy będą nadzorowane przy pomocy systemu BMS (Building Management System). Istotnym elementem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa osób i mienia, w tym montaż nowych systemów: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Inwestycja obejmie również najbliższe otoczenie dworca. Dawny budynek szaletu zostanie przebudowany na wiatę rowerową, a garaże zostaną wyburzone. W ich miejsce powstanie pięć miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe będą również chodniki oraz elementy małej architektury w bezpośrednim otoczeniu budynku.

Łączny koszt całej inwestycji to nieco ponad 8 mln złotych brutto. Jej zakończenie planowane jest w drugiej połowie 2022 roku. Wykonawcą prac budowlanych na dworcu jest firma Gorem z Gdańska, natomiast dokumentację projektową opracowała pracownia architektoniczna Pas Projekt z Nadarzyna.