Wodociągi Białostockie

Wodociągi Białostockie zgodnie z planem realizują swój kolejny, trzeci współfinansowany przez Unię Europejską Projekt „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. Dzięki działaniom oszczędnościowym uzyskały zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę kanalizacji sanitarnej w dwunastu ulicach.

Do wybudowania pozostała jeszcze sieć w ulicach: Polnej, Kiemliczów, Rzędziana, Wasilkowskiej, Zwierzynieckiej. Planuje się zakończenie prac w tych ulicach w grudniu 2021 r. W efekcie jeszcze więcej mieszkańców może korzystać z wygód związanych z bezpośrednim odprowadzaniem płynnych nieczystości do systemu kanalizacyjnego i dalej, do oczyszczalni ścieków.

Budowa, przebudowa lub modernizacja sieci została wykonana na ulicach: Sejneńskiej, Handlowej, Hurtowej, Magazynowej i Składowej na os. Bażantarnia, Angielskiej, Kieleckiej, Mohylowskiej, Toruńskiej oraz fragmentach ulic: Bema i Młynowej w Centrum, a także ulic: Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej, na osiedlu Bacieczki, Kozłowej-Białostoczek, Saturna, Brzechwy, Sowlańskiej, Nowakowskiego, Zawady-Lodowa-Chmielowa, Honorowych Krwiodawców, Zyndram-Kościałkowskiego, Kryształowej oraz Płockiej i Przytorowej. Zaawansowanymi technicznie metodami bezwykopowymi dokonano renowacji dużych kanałów sanitarnych pod ruchliwymi ulicami w centrum miasta: Akademicką, Legionową, Malmeda, Spółdzielczą oraz ul. Zwycięstwa.

Na terenie białostockiej oczyszczalni ścieków zbudowano w latach 2017-18 dwa nowe bloki biologiczne, co wpłynęło na lepszy efekt oczyszczania płynnych nieczystości z całej aglomeracji. Obecnie trwa hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni w celu likwidacji lub ograniczenia oddziaływania uciążliwych zapachów towarzyszących procesom oczyszczania ścieków.

W latach 2017-18 na terenie Stacji Uzdatniania Wody Jurowce zbudowano pierwszą elektrownię fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne Wodociągów Białostockich. W Stacji Uzdatniania Wody Wasilków aktualnie trwa modernizacja stawów infiltracyjnych, w których jest gromadzona woda powierzchniowa z rzeki Supraśl na potrzeby ujęcia wody dla Białegostoku i Wasilkowa.

W dniu 29.09.2020 r. na terenie Wydziału Produkcji Wody Wasilków-Pietrasze, odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem był nowo wybudowany III Pulsator na SUW Pietrasze w ramach projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków”. Podczas konferencji odbyło się zwiedzanie nowo wybudowanego III Pulsatora wraz z informacją o technologii uzdatniania wody zaś briefing prasowy był połączony z degustacją białostockiej wody. Nowe urządzenie zwiększa wydajność procesu koagulacji wody, przez co cała technologia uzdatniania wody staje się jeszcze bardziej efektywna i skuteczna. Zakończenie realizacji całego Projektu jest zaplanowane na wiosnę 2022 roku.

Nazwa Beneficjenta: “Wodociągi Białostockie” sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.