Gospodarka odpadami

Rybnik: 8 zł za wywóz śmieci w ostatnim kwartale 2023

Od stycznia 2024 roku cena za odbiór odpadów w Rybniku zostanie ustalona na poziomie 24 zł miesięcznie za każdą osobę. Również w bieżącym roku mieszkańcy mogą się spodziewać bonusu, ponieważ za cały ostatni kwartał zapłacą tylko 24 zł od osoby. Taka korzystna sytuacja wynikła z nadwyżki budżetowej, którą gmina osiągnęła w poprzednich miesiącach.

Obniżenie stawki możliwe było dzięki precyzyjnej kalkulacji, co pozwoliło na ustalenie opłaty w wysokości 8 zł od osoby za każdy z trzech ostatnich miesięcy tego roku, co daje łącznie 24 zł za cały czwarty kwartał.

Warto podkreślić, że od początku tego roku miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rybniku wynosiła 33 zł. Proponowane zmiany będą omawiane na specjalnej sesji Rady Miasta Rybnika, zaplanowanej na czwartek, 27 lipca, na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika.

Redukcja cen wynika z poprawy wskaźnika recyklingu i zwiększonego zaangażowania w przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania. W ciągu roku 2021 osiągnięto wskaźnik recyklingu na poziomie prawie 38%, natomiast w roku 2022 wzrósł on do ponad 41%. W międzyczasie udało się także znacząco zredukować poziom składowania odpadów komunalnych z blisko 34% w roku 2021 do nieco ponad 26% w roku 2022.

Dzięki większej świadomości i trosce o środowisko mieszkańcy również wnieśli swój wkład w te pozytywne zmiany. Liczba kompostowników w gospodarstwach domowych wzrosła z 957 w roku 2021 do 1121 obecnie.

Prezydent miasta, Piotr Kuczera, zaznaczył, że to dzięki zaangażowaniu mieszkańców możliwa jest obniżka cen. Oszczędności pozwoliły miastu na wprowadzenie korzystnych zmian, takich jak stawka 24 zł w 2024 roku i “rybnicki bonus” w wysokości 8 zł w ostatnim kwartale tego roku.

Według szacunków gminy, mieszkańcy Rybnika zaoszczędzą w IV kwartale tego roku nawet 100 zł miesięcznie dla 4-osobowej rodziny, co daje aż 300 zł na cały kwartał, a od 2024 roku oszczędności roczne wyniosą nawet 432 zł.

Władze ratusza podkreślają, że każdy mieszkaniec może mieć wpływ na obniżenie kosztów wywozu śmieci poprzez proste działania, takie jak rezygnacja z plastikowych jednorazówek, prawidłowa segregacja śmieci, posiadanie kompostownika oraz oddawanie lub sprzedawanie ubrań i mebli zamiast wyrzucania ich.

Wprowadzenie zaplanowanych zmian pozwoli na ustanowienie stawki 24 zł w Rybniku jako jednej z najniższych w regionie. Dla porównania, mieszkańcy Jastrzębia Zdroju zapłacą za wywóz śmieci 33,80 zł, Wodzisławia Śląskiego 28,60 zł, Pszowa 32,50 zł, Katowic 26,30 zł, Gaszowic 34 zł, a Orzesza 35 zł.