Dworzec Palędzie - wizualizacja z lotu ptaka

Podniesienie standardu obsługi podróżnych, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawa bezpieczeństwa oraz przywrócenie historycznego wyglądu dworca – to priorytety rozpoczynającej się przebudowy dworca w Palędziu.

PKP S.A. podpisały już umowę z wykonawcą prac budowlanych, dzięki czemu zabytkowy, bo pochodzący z 1900 roku dworzec, na początku 2022 roku odzyska swoje historyczne piękno. Renowację przejdzie elewacja budynku wraz detalami architektonicznymi, które podkreśli nowa nocna iluminacja. Kolorystka elewacji będzie utrzymana w odcieniach szarości, gdzie dominującym kolorem będzie mleczno-szary. Ciekawostką w projekcie przebudowy jest umiejscowienie na szczycie elewacji od strony miasta, tuż pod zadaszeniem, zegara, którego obecnie nie ma w tym miejscu. Wśród innych prac mających na celu przywrócenie dawnego wygląd dworca, warto  wyróżnić odtworzenie na wzór historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, które będzie miała kolor orzechowy. To nie koniec zmian. Projekt przebudowy zakłada również m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wzmocnienie fundamentów, wykonanie nowych stropów, szybu windowego, konstrukcji zadaszenia, a także poszycia dachowego.

Metamorfozę przejdzie przestrzeń obsługi podróżnych. Zgodnie z projektem na parterze budynku zlokalizowano hol pełniący funkcję poczekalni. W jego pobliżu umiejscowiono pomieszczenie kasy biletowej, kompleks toalet oraz przyszły lokal komercyjny. Strefa obsługi podróżnych dworca będzie posiadała nowoczesny wygląd (wyposażenie, oprawy oświetleniowe etc.), choć część detali wnętrza, np. posadzka czy stolarka okienna i drzwiowa, nawiążą swoim wyglądem do historycznego charakteru budynku. W przestrzeni dworca pojawią się również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowy system informacji głosowej.

Modernizacja zabytkowego dworca w Palędziu to jedna z 13 inwestycji tego typu w województwie wielkopolskim i jedna z prawie 200 w całym kraju.  Program Inwestycji Dworcowych daje szansę aglomeracji poznańskiej na  dostosowanie do 2023 r. infrastruktury dworcowej do zmieniających się potrzeb pasażerów kolei. Mam nadzieję, że dzięki przeznaczeniu kwoty prawie 2 mld zł przez polski rząd na inwestycje dworcowe zainteresowanie podróżami pociągami będzie rosło, a kolej będzie się jawiła w kolejnych latach jako najbardziej bezpieczny i komfortowy środek transportu – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Nowy dworzec w Palędziu odzyska swój zabytkowy charakter przy zastosowaniu ekologicznych rozwiązań i dostosowaniu do potrzeb wszystkich pasażerów. Projekt przebudowy zakłada między innymi likwidację barier architektonicznych, montaż oznaczeń w alfabecie Braille’a i tablic dotykowych. To poprawi bezpieczeństwo wszystkich podróżujących. Pieniądze na remont dworca pochodzą z budżetu krajowego i unijnego – podkreśla Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Niedawno rozpoczęliśmy przebudowę dworca w Trzemesznie, teraz ruszamy z kolejną inwestycją w województwie wielkopolskim. Tym razem jest to dworzec w Palędziu, który jest niezwykle istotny, gdyż znajduje się w bliskim sąsiedztwie Poznania, zaliczając się tym samym do jego obszaru aglomeracyjnego. Dzięki inwestycji dworzec odzyska swój historyczny wygląd, stając się przy tym obiektem nowoczesnym i spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Przywrócenie historycznego wyglądu dworca w Palędziu z jednoczesnym dostosowaniem do potrzeb pasażerów w zakresie dostępności i bezpieczeństwa, staje się możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Modernizacja m.in. tego dworca jest częścią projektu z 59 mln zł dofinansowaniem z Funduszy UE, w ramach którego w województwach lubuskim i wielkopolskim, zostanie zmodernizowanych bądź zbudowanych 10 dworców kolejowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności transportu kolejowego – dodaje Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Istotnym elementem inwestycji jest dostosowanie budynku dworca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stanie się to możliwe dzięki likwidacji barier architektonicznych, montażowi oznaczeń w alfabecie Braille’a, tablic dotykowych z planem dworca oraz ścieżek prowadzących, które ułatwiają przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W wyniku przebudowy dworca poprawi się również bezpieczeństwo w budynku, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zamontowane zostaną nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe.

W ramach inwestycji przewidziano zastosowanie rozwiązań proekologicznych. W budynku zostaną zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, a także panele fotowoltaiczne na dachu służące do pozyskiwania „zielonej energii”. Z innych rozwiązań warto wspomnieć o redukcji strat ciepła poprzez docieplenie dworca, a także montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Całość urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu będzie nadzorowana przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się dodatkowo do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i wody.

Przebudowa dworca w Palędziu obejmie też jego bezpośrednie otoczenie. Na nowo zostanie ułożona nawierzchnia chodników, wykonane zostaną także podjazdy dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W ramach inwestycji uporządkowana zostanie zieleń, a przy placu dworcowym pojawią się nowe nasadzenia. W sąsiedztwie dworca przewidziano również montaż nowej małej architektury, czyli oświetlenia, ławek, koszy, a także zwiększenie liczby stojaków rowerowych.   

Przebudowa dworca w Palędziu to jedna z trzynastu inwestycji realizowanych przez PKP S.A w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie wielkopolskim. Jej koszt to ponad 6 mln zł brutto. Jest ona współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą przebudowy dworca jest KWK Construction sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, a autorem projektu przebudowy pracownia Allplan sp. z o.o.