Historyczny, odnowiony z dbałością o detale, komfortowy i przyjazny środowisku, a do tego z całkowicie na nowo zaaranżowaną przestrzenią placu dworcowego – tak już pod koniec 2025 roku będzie dworzec w Otwocku (woj. mazowieckie). PKP S.A. podpisały umowę na przebudowę obiektu.

Głównym zadaniem wykonawcy, z którym została dziś sygnowana umowa, będzie najpierw opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie przeprowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową dworca w Otwocku. Dzięki inwestycji realizowanej przez PKP S.A., pochodzący z 1910 r. obiekt, wzniesiony według projektu architekta Jana Fijałkowskiego, odzyska swoje historyczne piękno. Jest on wpisany do rejestru zabytków i w związku z tym przyszłe prace budowlane będą miały w dużej mierze charakter odtworzeniowy, aczkolwiek dworzec zyska również wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Renowacje przejdzie elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, która będzie odtworzona na wzór historycznej. W ramach inwestycji zakłada się również renowację istotnych elementów wystroju wnętrz o znaczeniu historycznym – m.in. historycznego stropu i gzymsu w holu głównym.

Na parterze budynku znajdzie się przestrzeń obsługi podróżnych, która zostanie przystosowana do współczesnych standardów przy jednoczesnym zachowaniu jej historycznych walorów. Pojawią się w niej wygodne ławki, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz gabloty na rozkłady jazdy. W budynku planowane są również lokale komercyjne, biblioteka miejska, pomieszczenia biurowe oraz techniczne.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o rozwój kolei i komfort pasażerów, a także walczy z wykluczeniem komunikacyjnym. Podpisana dziś umowa potwierdza to stwierdzenie, ale równie ważne je to, że dzięki niej mieszkańcy Otwocka zyskają komfortowy, bezpieczny i odrestaurowany z dbałością o detale architektoniczne dworzec. Jestem przekonany, że stanie się on wizytówką tej miejscowości – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Rozpoczęcie przebudowy historycznego dworca w Otwocku to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu otwockiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży na trasie do Warszawy i Lublina. Mam nadzieję, że przebudowany dworzec stanie się wizytówką Otwocka oraz ważnym punktem na mapie miasta. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznacza ponad 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Podpisana dziś umowa z wykonawcą przebudowy dworca w Otwocku rozpoczyna kolejną ważna inwestycję w województwie mazowieckim. Zadaniem wykonawcy będzie najpierw opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie przeprowadzenia prac budowlanych, dzięki którym, pochodzący z początku XX wieku, dworzec odzyska swoje historyczne piękno. Jest to jednak nie tylko inwestycja w zabytek, ale również w komfort pasażerów kolei, którzy codziennie korzystają z otwockiego dworca – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Poza tym dworzec w Otwocku, tak jak wszystkie modernizowane przez PKP S.A. obiekty, stanie się przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy pasażerów z dużym bagażem. Wszystko to dzięki likwidacji barier architektonicznych oraz wprowadzeniu wielu rozwiązań ułatwiających poruszenia się po dworcu, tj. ścieżek prowadzących, oznaczeń w alfabecie Braille’a czy planów dotykowych dworców. Podczas opracowania dokumentacji projektowej architekci sprawdzą możliwości zastosowania w budynku przyjaznych środowisku rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Dworzec i jego otoczenie zostaną wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. monitoring.

Inwestycja obejmie również plac przed dworcem, który jest jej integralną częścią. Zakłada się jego kompleksową przebudowę wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, nasadzeniami roślin oraz montażem małej architektury, czyli oświetlenia, ławek, wiaty rowerowej i stojaków dla rowerów. W kierunku budynku dworca zostanie poprowadzona reprezentacyjna aleja obsadzona ozdobną roślinnością, która podniesie rangę bryły dworca w przestrzeni.

Więcej szczegółów dotyczących przebudowy dworca w Otwocku poznamy po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową, które wykona dla PKP S.A., tak jak prace budowlane, firma budowlana SKB LDR Sp. z o.o. za prawie 21 mln zł brutto. Całość inwestycji powinna zakończyć się pod koniec 2025 r.

Dworzec w Otwocku jest jedną z 37 inwestycji realizowanych w województwie mazowieckim w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., które finansują niniejsze przedsięwzięcie ze środków własnych.