Do tej pory, kuratorzy z Ministerstwa Edukacji i Nauki zaakceptowali 29,7 tysiąca różnych form letnich aktywności dla dzieci i młodzieży, takich jak wyjazdy, kolonie, półkolonie i obozy organizowane i dofinansowane m.in. przez gminy. Szacuje się, że korzystać z nich będzie około 1 mln 204 tysiące uczniów.

Kilka lat temu Ministerstwo stworzyło publiczną internetową bazę danych, aby pomóc rodzicom w sprawdzeniu, czy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgłosił swoje turnusy do odpowiedniego kuratorium oświaty.

Każdy organizator, planujący wypoczynek dla dzieci i młodzieży, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na 21 dni przed terminem rozpoczęcia w przypadku wypoczynku krajowego oraz na 14 dni przed, jeśli chodzi o półkolonie lub wypoczynek za granicą.

Kurator oświaty publikuje w bazie tylko te zgłoszenia, które spełniają wszystkie wymagania formalne określone przez prawo. Wypoczynek, który nie jest zamieszczony w tej bazie, jest uznawany za organizowany nielegalnie.

Według danych udostępnionych przez PAP z bazy wypoczynku dotychczas wakacyjne zgłoszenia zostały zatwierdzone przez kuratorów w liczbie 29 749. Dodatkowo 1707 zgłoszeń jest obecnie w procesie zatwierdzania, a 561 zgłoszeń wymaga jeszcze korekty.

Liczba uczestników tegorocznych wakacyjnych wypoczynków w formie wyjazdowej wynosi około 694 tysięcy, na półkoloniach – około 440 tysięcy, a za granicą – około 70 tysięcy. Łącznie jest to 1 mln 204 tysiące dzieci i młodzieży.

Przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji (22 czerwca), w bazie znajdowało się około 20 tysięcy zgłoszeń wypoczynku, a liczba uczestników wynosiła ponad 686 tysięcy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, organizator wypoczynku jest zobowiązany do dostarczenia szczegółowych danych w swoim zgłoszeniu. Informacje te obejmują miejsce wypoczynku, rodzaj zakwaterowania, warunki sanitarno-higieniczne, liczbę uczestników, zatrudnioną kadrę oraz program pracy z dziećmi. Organizator musi także zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki tym danym wizytatorzy mają możliwość kontrolowania miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowe kontrole mogą być przeprowadzane przez straż pożarną i sanepid zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w jego trakcie.

Jeśli rodzic zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości na etapie przygotowywania wypoczynku, powinien skontaktować się z organizatorem i domagać się ich usunięcia. Rodzic może również zasięgnąć opinii lub porady kuratora oświaty oraz zgłosić konkretne zastrzeżenia.

Kurator oświaty weryfikuje zgłoszenie wypoczynku przez organizatora i sprawdza jego poprawność, przykładając szczególną uwagę do informacji przekazanych przez rodzica. Ponadto każdy rodzic lub zainteresowana osoba może sprawdzić, czy wypoczynek, w którym uczestniczy dziecko, został zgłoszony w publicznej bazie, co zapewnia właściwe zorganizowanie wypoczynku.

W trakcie trwania wyjazdu wszelkie potencjalne nieprawidłowości powinny być zgłaszane do odpowiedniego kuratora oświaty, zależnie od lokalizacji wypoczynku, lub odpowiednich służb sanitarno-epidemiologicznych, Straży Pożarnej i innych służb porządkowych.

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje kurator oświaty związany z miejscem lokalizacji wypoczynku. Natomiast nad organizacją wypoczynku za granicą nadzór sprawuje kurator oświaty związany z siedzibą lub miejscem zamieszkania organizatora wypoczynku.