dotacje do nauki angielskiego

Jeszcze tylko do końca lipca będzie trwała rekrutacja chętnych do programu Youngster. To inicjatywa związana z dofinansowaniem dodatkowych lekcji języka angielskiego dla uczniów klas ósmych. Obecnie w programie bierze udział około 40 szkół podstawowych z małych gmin.

Celem programu realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) jest wyrównanie szans dla uczniów z małych gmin i miejscowości oraz terenów wiejskich, liczących do 5 tysięcy mieszkańców. Dofinansowania obejmują dodatkowe lekcje języka angielskiego.

Podłożem dla tej inicjatywy są wyniki osiągane przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. W 2023 roku ósmoklasiści ze szkół na terenach gmin wiejskich osiągali średni wynik na poziomie 60 proc. Ich koledzy z miast liczących od 20 do 100 tys. mieszkańców osiągali średnio 67 proc., a młodzież z miast powyżej 100 tys. mieszkańców uzyskiwali średnio 74 proc. Różnica na poziomie aż 14 proc. między absolwentami szkół wiejskich i miejskich może stawiać ich w trudnym położeniu, gdy chodzi o dostęp do szkół średnich.

Przez cały rok szkolny odbywają się lekcje z języka angielskiego w grupach liczących od 7 do 15 osób, dostosowanych do poziomu umiejętności uczniów. Całkowita liczba zajęć wynosi 90 godzin i odbywają się one w formie pozalekcyjnych zajęć szkolnych, prowadzonych przez nauczyciela języka angielskiego wybranego przez gminę.

Zgodnie z zasadami programu, wszyscy uczestnicy programu otrzymają komplety podręczników, które są odpowiednie dla ich poziomu kompetencji językowej. Szkoły również uzyskają dodatkowe materiały edukacyjne i dydaktyczne, które wzbogacą bibliotekę szkolną.

Wymagania programu dla szkół i gmin:

Aby wziąć udział w programie, szkoła musi zostać zgłoszona przez gminę, która jest jej organem założycielskim. Rekrutacja na tegoroczną edycję programu trwa do 31 lipca bieżącego roku. Zostanie wybranych około 40 szkół, które rozpoczną zajęcia od września. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji są dostępne na stronie Fundacji EFRWP (www.efrwp.pl) oraz na stronie programu (www.youngster.pl).

• Szkoła znajduje się na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, obejmujących wioski i miasta do 5 tysięcy mieszkańców.

• Gmina zadeklaruje pokrycie 50% całkowitych kosztów wynagrodzenia nauczyciela, który otrzyma 50 zł brutto za godzinę.

• Gmina rozwiąże kwestię dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne, w razie potrzeby organizując dodatkowe dowozy.

• Gmina wcześniej nie brała udziału w Programie Youngster, począwszy od edycji w roku szkolnym 2018/19, z wyjątkiem sytuacji, gdy nauczyciel języka angielskiego uzyskał tytuł YoungMASTER.

• Gmina wyznaczy odpowiedniego nauczyciela, który zostanie objęty obowiązkowym szkoleniem metodycznym i będzie prowadził zajęcia z uczniami.

Fundacja EFRWP prowadzi program o nazwie Youngster od 2006 roku. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 32 tysiące uczniów z 450 szkół z całej Polski. Program skorzystało także ponad 500 nauczycieli, którzy otrzymali kompleksowe wsparcie merytoryczne.Dodatkowe informacje na temat tego programu można znaleźć na stronie internetowej wskazanej TUTAJ.