Infrastruktura i środowisko Transport lokalny

Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: lista zadań zatwierdzona

Dodatkowy 1 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wesprze realizację listy zadań powiatowych i gminnych. Są to pieniądze przeznaczone na dofinansowania remontów dróg lokalnych. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę 1463 zadań. Wśród nich znajdują się aż 1042 projekty gminne i 421 powiatowe.

Jak wskazuje szef rządu, modernizacja dróg gminnych i powiatowych ma wielkie znaczenie dla mieszkańców. Z kolei w czasie konferencji w Ministerstwie Infrastruktury, minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że wiele lokalnych władz troszczy się o dobro swoich mieszkańców i podejmuje starania w celu poprawy jakości dróg. Mają oni świadomość, że to najlepszy sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i wspieranie rozwoju gospodarczego małych miejscowości.

Stąd też liczne dofinansowania dla nowoczesnych gmin, które obejmują nie tylko realizację inwestycji na rogach lokalnych, ale też wsparcie skierowane głównie do zadań związanych z remontami dróg.

Dodatkowo minister Adamczyk podkreśla, że dofinansowania są kierowane do wszystkich gmin i władz samorządowych, bez względu na przynależność polityczną. Nadrzędnym celem jest ułatwienie życia mieszkańcom oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury gmin, która ułatwi im rozwój gospodarczy.

Dodatkowa dopłata pozwala na remont aż 1 660 km dróg, z czego aż 950 km to drogi należące do gmin w całej Polsce, a 700 km to drogi powiatowe. W przypadku tych pierwszych na realizację zadań przeznaczono 422,4 mln zł, a na zadania powiatowe 577,6 mln zł.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił natomiast, że rząd oferuje wsparcie dla władz samorządowych w całej Polsce w zakresie inwestycji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na lokalnych drogach. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) są przeznaczone na drogi w gminach, powiatach oraz województwach, umożliwiając dofinansowanie projektów takich jak budowa mostów, obwodnic oraz innych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dodatkowo samorządy otrzymują dofinansowania przy realizacji projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa, takich jak budowa przejść dla pieszych, instalacji sygnalizacji świetlnej, tworzenie chodników oraz ścieżek rowerowych. Rząd także wspiera miasta wojewódzkie w ich działaniach mających na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej.

Czym jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg?

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg powstał przede wszystkim w celu wsparcia budowy, przebudowy i remontu dróg na szczeblu powiatowym oraz gminnym. W okresie od 2019 do 2023 roku, z Funduszu przeznaczono ponad 15 miliardów złotych na projekty związane z lokalnymi drogami. Dzięki temu udało się dofinansować aż 14 tysięcy zadań na drogach gminnych i powiatowych, których całkowita długość wyniosła ponad 21 tys. km.

W samym 2023 roku, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczono 2,65 miliarda złotych na wsparcie inwestycji na drogach gminnych i powiatowych, co pozwoliło na realizację niemal 1,8 tys. projektów. Te zadania obejmowały budowę, przebudowę oraz modernizację dróg powiatowych i gminnych, których łączna długość wyniosła prawie 2,8 tys. km.

W tym roku Fundusz zdecydował się również dofinansować projekty na drogach gminnych i powiatowych, których głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Te inwestycje koncentrowały się przede wszystkim na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, ścieżek dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów. Wojewodowie opracowali listy rekomendowanych zadań w ramach naboru wniosków, które teraz oczekują na zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów.

Łącznie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przeznaczył 1 mld zł. Dzięki tym środkom liczba inwestycji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na lokalnych drogach z pewnością przyczyni się do polepszenia warunków ruchu oraz ochrony użytkowników dróg