Jak każdego roku rady i sejmiki jednostek samorządu terytorialnego mają czas do 30 czerwca, aby udzielić – lub nie – absolutorium organom wykonawczym za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Przekonajmy się jak wypadły w tym roku głosowania na poziomie poszczególnych sejmików wojewódzkich.

12 maja, czyli wyjątkowo wcześnie za sobą głosowanie nad udzieleniem absolutorium miał zarząd województwa dolnośląskiego. Uzyskał je dość zdecydowaną większością głosów, bowiem „za” udzieleniem absolutorium głosowało aż 21 radnych, a 8 głosowało „przeciw”.

27 maja nad udzieleniem absolutorium zarządowi głosowali radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Zarząd uzyskał w tej kwestii poparcie od 19 radnych, reprezentujących KO oraz PSL, natomiast przeciw było 4 radnych z PiS.

22 czerwca głosowano nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa lubelskiego. Za tą decyzją głosowało 18 radnych, 6 radnych reprezentujących PSL było przeciw, natomiast 8 wstrzymało się od głosu.

27 czerwca absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021 uzyskał zarząd województwa lubuskiego, choć nie zdecydowaną większością głosów. Bo chociaż za jego udzieleniem głosowało 19 radnych, to aż 10 było przeciw.

23 czerwca pozytywnie zakończyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa łódzkiego. Zarząd jednak uzyskał je dość niewielką przewagą głosów: 18 „za”, 14 „przeciw” i 1 wstrzymującym się.

22 czerwca miało miejsce głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi w województwie małopolskim. Za jego udzieleniem głosowało aż 23 radnych, przeciw było 9, 3 wstrzymało się od głosu, natomiast 4 osoby nie oddały głosu w ogóle.

21 czerwca miała miejsce sesja sejmiku mazowieckiego. Zarząd tego województwa uzyskał absolutorium stosunkiem głosów 27 do 21. Za głosowali radni KO, PSL oraz radny niezrzeszony, natomiast przeciw byli radni z PiS.

21 czerwca absolutorium uzyskał także zarząd województwa opolskiego. Radni tamtejszego sejmiku udzielili go 18 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw”.

27 czerwca miało miejsce głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium w województwie podkarpackim. Zarząd uzyskał je zdecydowaną większością głosów: 24 radnych głosowało „za”, natomiast przeciw było 5 radnych, w tym 4 z KO.

27 czerwca stosowny punkt obrad znalazł się również w porządku obrad sejmiku województwa podlaskiego. W jego przypadku absolutorium zostało udzielone aż 20 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” oraz 2 wstrzymujących się od głosu.

27 czerwca nad udzieleniem absolutorium zarządowi głosowano również w województwie pomorskim. Głosowanie miało niecodzienny przebieg. „Za” głosowało 22 radnych, nikt nie głosował „przeciw” ani się nie wstrzymał, ponieważ radni PiS nie wzięli udziału w głosowaniu.

20 czerwca spokojnie mógł już zasnąć zarząd województwa śląskiego. Absolutorium udzielono mu 26 głosami „za” przy 15 głosach „przeciw” oraz 1 wstrzymującym się.

27 czerwca głosowanie mieli za sobą członkowie zarządu województwa świętokrzyskiego. Za jego udzieleniem było 18 radnych, 8 było przeciwko, zaś dwie osoby wstrzymały się od głosu.

28 czerwca, czyli jako ostatni, absolutorium uzyskał zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. Ale uzyskał je zdecydowaną większością głosów. 19 radnych było za, przeciw tylko 1, natomiast 7 wstrzymało się od głosu.

30 maja absolutorium uzyskał zarząd województwa wielkopolskiego. Za jego udzieleniem głosowało 24 radnych z PO, Nowej Lewicy i PSL, natomiast przeciw było 8 radnych z PiS.

26 maja miało miejsce głosowanie nad udzieleniem absolutorium władzom województwa zachodniopomorskiego. Również w tym przypadku głosowanie wypadło pomyślnie: 19 radnych głosowało „za”, a 11 „przeciw”.

W tym roku zatem zarządy w przypadku wszystkich województw w Polsce uzyskały absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Herbert Gnaś