Nowoczesne dworce

Dwa reliefy ozdobią dworzec w Olsztynku

38 m kw. powierzchni, 35 ton wagi oraz 14 m sześc. betonu i 5 ton stali zbrojeniowej potrzebnych do wykonania – za pomocą tych parametrów można opisać każdy z dwóch reliefów zdobiących ściany nowej wiaty przy dworcu w Olsztynku. Interesujący jest również ich przekaz.

Inwestycja w Olsztynku rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Już na wizualizacjach dworca  uważny obserwator mógł zauważyć nową modernistyczną wiatę pomiędzy historycznym dworcem, a dawnym budynkiem punktu pocztowego i toalet. Właśnie ściany tej wiaty od strony miasta ozdobią dwa reliefy przedstawiające wybrane zamki gotyckie Warmii i Mazur oraz zarys starego miasta w Olsztynku. – Reliefy należy traktować jako autorską ekspresję artystyczną. Mapa z zamkami gotyckimi przedstawia uproszczone, sprowadzone do graficznego znaku wizerunki niektórych zamków. Kilka z nich to tylko wyobrażenia, gdyż nic po nich nie pozostało. Inne istnieją do tej pory, a z kolejnych pozostały tylko ruiny. Zależało mi na pokazaniu bogactwa historycznego regionu poprzez przedstawienie potencjalnie interesujących miejsc. Nie jest to konkretny przewodnik turystyczny ani tym bardziej dokumentacja historyczna. Turysta oglądać ma to jako inspirację do własnych poszukiwań albo po prostu jako zwykły obrazek – podkreśla Zbigniew Tomaszczyk, architekt. Z kolei na drugim reliefie przedstawiono plan Olsztynka z połowy XIX z obwarowaniami, na którym znajdziemy zarys niektórych budynków, które nie dotrwały już do czasów współczesnych. Jedną i drugą realizację należy traktować bardziej jako pewnego rodzaju wizję artystyczną, dekorację nawiązującą do historii i ducha miejsca, niż mapę czy plan.

Elementy zdobiące ściany przyszłej wiaty wykonano jako reliefy, czyli w technice znanej już w starożytności, polegającej na tym, że rzeźbiarskie elementy są wykonywane w materiale, który stanowi jednocześnie dla nich tło. Sama nazwa tej techniki pochodzi od łacińskiego, słowa „relevo”, co oznacza wznosić się i faktycznie wyrzeźbiona grafika ma wizualnie „wznosić się” ponad tło, czyli innymi słowy „wychodzić do widza”. Tradycyjnie reliefy wykonywano w kamieniu lub w drewnie, aczkolwiek we współczesnej architekturze wykonuje się je również jako betonowe odlewy lub odciski, które przypominają płaskorzeźby. W takim właśnie materiale wykonano te stanowiące ściany budowanej wiaty peronowej. Wiaty, która swoim stylem jest całkowicie współczesna, aczkolwiek czerpie inspiracje z architektury modernizmu z pierwszej połowy XX wieku.

Nowe reliefy zdobiące ściany wiaty powstały w technologii odcisku w płynnym betonie. Zanim jednak silikonowe matryce odciśnięto, to na samym początku procesu twórczego wykonano rysunki, które następnie zostały przetworzone w programie graficznym. Na podstawie tego projektu, żeby uzyskać przestrzenny efekt, wyprodukowano matryce o różnym zagłębieniu kreski. Po wyborze optymalnego zagłębienia wykonano z kolei odlew silikonowy, który został umieszczony w szalunkach i zalany starannie zawibrowanym betonem z uszlachetniającymi dodatkami. W ten sposób powstały dwa wielkopowierzchniowe reliefy o wysokości 495 cm i szerokości 774 cm oraz o grubości 30 cm i wadze około 35 ton każdy.

Poza wykonaniem reliefów, stanowiących ścianę przyszłej wiaty, prace budowlane trwają na terenie całego kompleksu dworca w Olsztynku, zarówno w historycznym budynku dworca, jak i przyszłym, gdzie będzie mieścić się przestrzeń obsługi podróżnych. Prace przy wiacie pomiędzy budynkami  w najbliższym czasie skupią się na robotach związanych z jej konstrukcją, a następnie wykonaniem znajdującej się pod nią nawierzchni i montażem małej architektury.

Planowany termin zakończenia całości inwestycji to połowa 2021 roku. Łączny koszt inwestycji związanej z przebudową kompleksu dworcowego w Olsztynku to około 18 mln zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.