Wizualizacja dworzec w Węglińcu (2)

Poprawa standardu obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwa oraz przywrócenie historycznego wyglądu dworca, a także modernizacja towarzyszącej mu infrastruktury – to priorytety rozpoczynającej się przebudowy dworca kolejowego Węgliniec.

PKP S.A. właśnie podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych. Przebudowa dworca kolejowego Węgliniec będzie jednym z bardziej złożonych zadań w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W ramach inwestycji przebudowane zostaną budynki tzw. Starego i Nowego Dworca,  część  kładki dla pieszych nad torami oraz wiaty przylegające do budynków dworcowych. Najważniejszym zadaniem w ramach inwestycji jest przebudowa budynku Nowego Dworca pochodzącego z 1865 roku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Renowację przejdzie ceglana elewacja dworca wraz z bogatym detalem architektonicznym, która zostanie podkreślona przez nocną iluminację. Przy ścianach elewacji restauracji będą poddane wiaty peronowe oparte na odtwarzanych na wzór historycznych kolumnach. Ciekawostką jest planowane przywrócenie zegarów tarczowych na elewacjach od strony torów. Wśród innych prac mających na celu przywrócenie dawnego wyglądu dworca warto wyróżnić odtworzenie na wzór historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. To nie koniec zmian. Projekt przebudowy zakłada również m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ocieplenie budynku od wewnątrz, wymianę stropów, a także wzmocnienie konstrukcji zadaszenia i wymianę poszycia dachowego.

–  Węgliniec to jeden z 17 dworców kolejowych w województwie dolnośląskim, który zostanie zmodernizowany.  Jednocześnie jest to jedna z najtrudniejszych inwestycji, której efektem końcowym będzie dworzec łączący w sobie aspekty historyczne z nowoczesnością i funkcjonalnością. Cieszę się, że będzie mógł służyć nie tylko podróżnym, ale też samorządowi lokalnemu i Służbie Ochrony Kolei. Kolejna mała miejscowość zyska dostęp do infrastruktury kolejowej umożliwiającej bezpieczne i komfortowe podróżowanie, a wszystko dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, który zakłada modernizacje do 2023 r. prawie 200 dworców kolejowych w całym kraju za łączną kwotę prawie 2 mld zł – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Modernizacja dworca w Węglińcu to kolejny krok ku temu, aby polska kolej stawała się bardziej dostępna, nowoczesna i komfortowa dla podróżujących. Dla mnie szczególnie ważne i cenne jest to, że planowana rozbudowa zachowuje historyczne walory architektoniczne dworca, a w pewnych aspektach nawet je przywraca. Dostosowuje go jednocześnie do współczesnych standardów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Zmodernizowany obiekt z pewnością będzie wizytówką miasta i całego regionu. Dziękuję spółce PKP S.A za zaangażowanie w realizację tej ważnej dla mieszkańców Węglińca inwestycji i jak przystało na taką firmę prawdziwie wielotorowe podejście do podejmowanych działań – mówi Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych.

– Przebudowa dworca w Węglińcu to jedno z bardziej skomplikowanych przedsięwzięć w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, gdyż przebudowujemy tu nie tylko sam dworzec, ale również towarzyszącą mu infrastrukturę, czyli pierwszy historyczny budynek dworca, część kładki oraz wiaty przylegające do zabudowań dworcowych. To również wyzwanie, w którym musimy pogodzić zabytkowy charakter obiektu z dostosowaniem go do współczesnych standardów podróżnych – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla sektora transportu dostępnych jest prawie 87 mld zł. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakontraktowało już 90 proc. tej kwoty. W branży kolejowej, gdzie mamy dwóch głównych beneficjentów PKP PLK S.A. i PKP S.A. podpisaliśmy już 71 umów o dofinansowanie na sumę prawie 20 mld zł. Z Funduszy UE współfinansowany jest również Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w tym przebudowa dworca Węgliniec – dodaje Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Metamorfozę przejdzie również wnętrze budynku. Na parterze, w dawnej poczekalni 3. i 4. klasy znajdującej się w zachodniej części dworca, zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych składającą się z poczekalni, poczekalni dla rodziców z dziećmi, pomieszczenia kas biletowych oraz toalet.  Natomiast w części, gdzie w XIX wieku znajdowała się poczekalnia 1. i 2. klasy, docelowo mają mieścić się kameralna sala kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza prowadzona przez samorząd lokalny. W reszcie skrzydła wschodniego zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dla Straży Ochrony Kolei.  W przestrzeni związanej z obsługą podróżnych zostaną zamontowane elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowoczesny system informacji głosowej.

Niezwykle istotnym elementem przebudowy budynku dworca jest również jego dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Stanie się to możliwe dzięki likwidacji barier architektonicznych, montażowi oznaczeń w alfabecie Braille’a, tablic dotykowych z planem dworca oraz ścieżek prowadzących, które ułatwiają przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W wyniku przebudowy dworca poprawi się również bezpieczeństwo w budynku, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zamontowane zostaną nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe.

W ramach inwestycji przewidziano zastosowanie rozwiązań proekologicznych. W budynku zostaną zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, a także pompy ciepła służące do ogrzewania obiektu. Z innych rozwiązań warto wspomnieć o redukcji strat ciepła poprzez docieplenie dworca, a także o montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Całość urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu będzie nadzorowana przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się dodatkowo do ograniczenia zużycia mediów.

Poza budynkiem tzw. Nowego Dworca przebudowie będzie poddany również sąsiadujący z nim, pochodzący z 1846 roku, Stary Dworzec, który jest stylizowany na zamek obronny z dwoma symetrycznymi wieżami mierzącymi 18,6 m każda. Podobnie jak w przypadku Nowego Dworca renowacji zostanie poddana elewacja zabytkowego budynku wraz z detalami architektonicznymi, które podkreśli iluminacja. Dawny dworzec przejdzie również przebudowę wnętrz wraz dostosowaniem ich pod wynajem dla spółek kolejowych.

Inwestycja swoim zasięgiem obejmie również niewielki historyczny budynek dawnych kas towarowych, który zostanie zaadaptowany do nowej funkcji – stanicy rowerowej ze stojakami i punktem mycia rowerów. Dostosowana i przebudowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności poprzez montaż windy zostanie kładka nad torami biegnąca w kierunku miasta.

W bezpośrednim sąsiedztwie dworca przewiduje się również montaż nowej małej architektury, czyli ławek, koszty, tablic informacyjnych i planów dotykowych dworca.

Przebudowa kompleksu dworca w Węglińcu to 17. realizowana przez PKP S.A. inwestycja w województwie dolnośląskim. Jej koszt to 32 mln zł netto. Jest ona dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin jej zakończenia to pierwsza połowa 2022 roku.  

Przy okazji realizacji inwestycji, żeby miała ona kompleksowy charakter, podpisano umowę o współpracy z PKP PLK S.A. Jej zakres oprócz współpracy przy realizacji inwestycji w zakresie wiat wokół budynku dworca, zawiera zobowiązanie, w ramach którego PKP PLK S.A. przeprowadzi prace związane z zaprojektowaniem i budową pochylni z kładki dla pieszych w kierunku ulicy Kolejowej oraz krawędzi peronowych sąsiadujących z budynkiem dworca Węgliniec. Dzięki inwestycji perony będą wyższe, w związku z czym będą bardziej komfortowe dla podróżnych przy wsiadaniu do pociągu.