Aleksandrów Kujawski, zyskał nowe oblicze dzięki kolejnym nasadzeniom zieleni. Zostały one zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Inicjatywa ta jest nie tylko estetycznym wzbogaceniem krajobrazu miasta, ale również stanowi cenny wkład w ochronę środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu i współpracy lokalnych władz oraz wsparciu finansowemu WFOŚiGW Aleksandrów Kujawski staje się ładniejszy i bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i odwiedzających go turystów.

Program nasadzeń zieleni, który został zainicjowany przez gminę Aleksandrów Kujawski, ma na celu przekształcenie przestrzeni publicznych w przyjazne, zielone oazy. Działania te wkomponowują się w szerszą strategię rozwoju miasta, w której ochrona i rozwijanie zieleni są kluczowymi elementami. Zaowocowało to stworzeniem pięknych alejek, parków miejskich i skwerów, które stają się miejscami spotkań i rekreacji dla mieszkańców.

Zasadzone rośliny to nie tylko ozdoba miasta, ale także ważny element dbania o ekosystem miejski. Nowa roślinność poprawia jakość powietrza, zapewnia naturalne schronienie dla dzikich zwierząt i przyciąga owady zapylające, co korzystnie wpływa na bioróżnorodność w mieście. Dodatkowo pomaga zwalczać tzw. betonozę trawiącą polskie miasta i miasteczka. Ponadto zieleń ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne mieszkańców, tworząc przyjemne, relaksujące otoczenie.

WFOŚiGW – wsparcie dla zielonych inicjatyw

Wsparcie WFOŚiGW okazało się kluczowym czynnikiem dla sukcesu programu nasadzeń zieleni w Aleksandrowie Kujawskim. Dofinansowanie dla gminy pozwoliło na zakup wysokiej jakości sadzonek oraz odpowiedniego sprzętu i narzędzi, które umożliwiły profesjonalne wykonanie prac. Ponadto fundusz zaoferował ekspertyzę i fachową wiedzę z zakresu ochrony środowiska, co przyczyniło się do wyboru odpowiednich gatunków roślin i lokalizacji nasadzeń.

Warto podkreślić, że WFOŚiGW wspierał także edukację ekologiczną wśród mieszkańców, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w programie i troski o otoczenie. Dzięki temu, mieszkańcy mieli okazję lepiej zrozumieć korzyści płynące z nasadzeń zieleni oraz zyskali świadomość, jak ważną rolę pełnią w zachowaniu zrównoważonego środowiska.

Współpraca lokalnych władz i mieszkańców

Sukces programu nasadzeń zieleni w Aleksandrowie Kujawskim nie byłby możliwy bez zaangażowania i współpracy lokalnych władz oraz mieszkańców. Administracja gminy działała aktywnie, identyfikując odpowiednie lokalizacje i potrzeby społeczne, co pozwoliło na efektywne wykorzystanie środków finansowych. Ponadto mieszkańcy włączyli się w akcję sadzenia, czyniąc to nie tylko aktem ekologicznym, ale także manifestując swoją więź z miastem i dumę z jego rozwijającego się krajobrazu.

Program nasadzeń zieleni w Aleksandrowie Kujawskim, wspierany przez WFOŚiGW, jest inspirującym przykładem na to, jakie pozytywne zmiany można osiągnąć dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i odpowiedniej polityce ekologicznej. Dofinansowanie pozwoliło na stworzenie przyjaznego i ekologicznego środowiska miejskiego, które sprzyja zdrowiu, relaksowi i integracji społecznej. Wspólnie podjęte działania wpływają na wzrost jakości życia mieszkańców i tworzą przyjemne przestrzenie dla odwiedzających miasto.

Dzięki zgranej współpracy między lokalnymi władzami, mieszkańcami a WFOŚiGW, Aleksandrów Kujawski staje się wzorem dla innych miejscowości, które pragną w pełni wykorzystać potencjał zieleni i ekologii w swoim rozwoju. Dla miasta to krok w kierunku przyszłości, w której zachowuje się równowagę między postępem a szacunkiem dla przyrody.

W ramach przedmiotowego zadania nasadzono drzewa oraz krzewy w następujących lokalizacjach:

 1. Szkoła w miejscowości Ostrowąs:
  – 200 szt. tuja smaragd;
  – 170 szt. tuja columna.
 2. Szkoła w miejscowości Służewo:
  – 53 szt. tuja smaragd;
  – 7 szt. tawuła biała;
  – 4 szt. róża francuska.
 3. Szkoła w miejscowości Wołuszewo
  – 5 szt. głóg jednoszyjkowy;
  – 10 szt. jarząb pospolity;
  – 5 szt. lipa holenderska;
  – 80 szt. róża francuska;
  – 15 szt. irga pospolita.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 9.510,00 zł.

Autorka: Aneta Łuczyńska

Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego