S19

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podpisaliśmy dziś umowy na projekt i budowę dwóch kolejnych części drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. W sumie warte są ponad miliard złotych i po wybudowaniu w 2024 roku stanowić będą tzw. południową obwodnicę Białegostoku.

Wykonawcy, firmy Budimex i Aldesa, mają zrealizować łącznie 24,5 kilometra drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Białystok Zachód i Białystok Południe oraz 13,68 km nowego przebiegu DK65 w standardzie GP (ruchu głównego przyspieszonego).

„Zgodnie z naszymi zapowiedziami podpisujemy dzisiaj kolejne ważne umowy dla realizacji drogi Via Carpatia w Polsce. Pod koniec listopada podpisaliśmy kontrakt na realizację odcinka S19 Białystok Południe – Ploski w woj. podlaskim. Dzisiaj są to odcinki Białystok Zachód – Księżyno oraz Księżyno – Białystok Południe. Pracujemy dalej i wkrótce poznacie Państwo kolejne efekty naszych działań” – powiedział Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.
 
„Do połowy 2021 r. planujemy podpisać umowy na pozostałe siedem odcinków S19 w woj. podlaskim, na które w tym roku ogłosiliśmy przetargi. Przypomnijmy, że to w sumie dziesięć postępowań na łącznie ok. 151 km dróg, w tym ponad 134 km drogi ekspresowej, a pozostałe ok. 17 km to fragmenty DK65 i 66 realizowane w ramach kontraktów na S19. W tym roku podpisaliśmy już w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w sumie 31 umów na drogi o łącznej długości 422,6 km i wartości 17,6 mld zł” – dodał szef GDDKiA.

Białystok Zachód – Księżyno

Odcinek Białystok Zachód (bez węzła) – Księżyno (z węzłem) ma być drogą dwujezdniową o długości 16,65 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, przystosowaną do ruchu ciężkich pojazdów o nośności 11,5 t/oś.
 
Przewidziane są dwa węzły. Pierwszy z nich to Białystok Starosielce, gdzie droga powiatowa nr 1535B będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19, a wykonany tu węzeł zapewni relacje na wjeździe do jednej z głównych ulic Białegostoku – ul. Popiełuszki. Drugi to węzeł Księżyno, gdzie S19 krzyżować się będzie z drogą wojewódzką nr 678. Budowa tego węzła będzie prowadzona w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w rozwiązania niedawno przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 682 do Łap i nr 678 do Wysokiego Mazowieckiego.

Księżyno – Białystok Południe

To zadanie składa się z dwóch odcinków – dwujezdniowego fragmentu drogi ekspresowej S19 o długości 7,95 km, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, przystosowanego do ciężkiego ruchu (kategoria KR6) oraz odcinka drogi krajowej nr 65 do Grabówki – dwujezdniowego (po dwa pasy ruchu w każda stronę) o długości 1,1 km, do skrzyżowania z istniejącą drogą powiatową nr 1484B i dalej odcinka 12,6 km jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każda stronę, aż do włączenia w istniejącą DK65 w pobliżu miejscowości Grabówka. Między skrzyżowaniami z istniejącą drogą powiatową nr 1484B a skrzyżowaniem z istniejącą DK19 będzie zachowana rezerwa terenu pod drugą jezdnię (około 5,9 km).

Rodzaj konstrukcji nawierzchni obu odcinków (beton cementowy czy asfalt) wybierze wykonawca. W ramach zadania powstanie jeden węzeł komunikacyjny – Białystok Południe, gdzie droga krajowa nr 65 będzie krzyżować się z drogą ekspresową.

Źródło informacji: GDDKiA