Zielna

Dom Development we współpracy z Gminą Wrocław zrealizował budowę nowego odcinka ulicy Zielnej na wrocławskim Psim Polu. Na inwestycję deweloper przeznaczył 2 mln złotych.

Oprócz budowy jezdni asfaltowej z wyniesionym skrzyżowaniem deweloper zainwestował w budowę chodników, instalacji oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz miejskiej kanalizacji teletechnicznej. Wyremontował także istniejący odcinek jezdni, który biegnie wzdłuż przedszkola zlokalizowanego w sąsiedztwie pierwszego etapu Osiedla Zielna. Równocześnie z zakończeniem budowy infrastruktury drogowej deweloper zakończył bowiem budowę tego etapu osiedla. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do swoich mieszkań z początkiem czerwca.

Wybudowana nowa droga wraz z wyremontowanym odcinkiem liczy łącznie blisko 300 m. Dodatkowo Dom Development zadbał o odgrodzoną od jezdni, bezpieczną drogę dla pieszych – prowadzącą w kierunku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej – wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu, tj. ruchu jednokierunkowego od ul. Gorlickiej do parkingu przy przedszkolu.

Całe przedsięwzięcie to efekt współpracy dewelopera z Gminą Wrocław oraz Radą Osiedla Psie Pole- Zawidawie, która zgłosiła najbardziej istotne potrzeby mieszkańców.    

– Zawsze staramy się patrzeć na nasze inwestycje szeroko: budujemy osiedla z poszanowaniem istniejącej przestrzeni, wsłuchując się jednocześnie w potrzeby lokalnej społeczności. W porozumieniu z radami osiedla wybieramy takie przedsięwzięcia, których realizacja realnie poprawia komfort życia mieszkańców. Pierwszą wspólną inicjatywą z radą osiedla Psie Pole-Zawidawie była poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP nr 6 i przedszkola przy ul. Zielnej. W kolejnym kroku planujemy zająć się doświetleniem chodników i przejść dla pieszych – podkreśla Iwona Kołodziejczyk, prezes Dom Development Wrocław.