Czerwiec miesiącem absolutoriów

Jak każdego roku rady i sejmiki jednostek samorządu terytorialnego mają czas do 30 czerwca, aby udzielić – lub nie – absolutorium organom wykonawczym za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Przekonajmy…

Read Full Recipe
25 views 05:54 0 Comments