Samorządy

Jaka frekwencja jest niezbędna, aby referendum lokalne zostało uznane za ważne?

Referendum lokalne jest najlepszą obok wyborów możliwością wywarcia przez mieszkańców wpływu na to, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania. Za pośrednictwem referendum lokalnego dysponujemy możliwością odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta, jak i rady gminy lub miasta. Możemy wyrazić w…

Czerwiec miesiącem absolutoriów

Jak każdego roku rady i sejmiki jednostek samorządu terytorialnego mają czas do 30 czerwca, aby udzielić – lub nie – absolutorium organom wykonawczym za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Przekonajmy się jak wypadły w tym roku głosowania na poziomie poszczególnych…

Dziura budżetowa zmusi samorządy do cięcia inwestycji w oświacie

Przez zmiany w podatkach i pandemię, które odcisnęły piętno na budżetach samorządów, będą one zmuszone do cięcia inwestycji. Wśród obszarów, które mogą ucierpieć najbardziej, jest oświata. Już dziś stanowi ona jedną z największych pozycji w wydatkach gmin, przez co często jest niedoinwestowana. – Finanse samorządów…

Nowi wójtowie i burmistrzowie po niedzielnych wyborach

W siedmiu miastach i gminach odbyły się w niedzielę, 13 czerwca przedterminowe wybory burmistrzów, w dwunastu gminach mieszkańcy wybierali nowego wójta. Publikujemy nazwiska nowo wybranych włodarzy. Justyna Dąbrowska nowym wójtem gminy Zaniemyśl Justyna Dąbrowska wygrała przeprowadzone w niedzielę przedterminowe wybory…