Samorządy bogatsze o 137 mln zł dzięki opłacie „małpkowej”

W pierwszym półroczu 2023 roku do samorządowych kas wpłynęło aż 137 mln zł. Jest to zasługa tzw. opłaty małpkowej – informuje Ministerstwo Finansów Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono tzw. opłatę „małpkową” na napoje alkoholowe w małych opakowaniach o pojemności do 300 ml. Przychody z tej opłaty są podzielone w połowie – 50% trafia do…

Czytaj dalej...

Możliwości odwołania wójta, burmistrza, prezydenta a starosty

Wójt, burmistrz i prezydent, jak i starosta mogą zostać w różnych okolicznościach odwołani z pełnionego stanowiska. Jednakże w przypadku pierwszych trzech funkcji możliwości te są znacznie większe. Najistotniejszą różnicą w tym kontekście jest brak możliwości odwołania starosty w referendum odwoławczym Możliwości odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta Obecnie mieszkańcy gmin i miast dysponują możliwością odwołania wójta,…

Czytaj dalej...

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w kampanii wyborczej

W trakcie poprzedzającej wybory samorządowe kampanii wyborczej należy mieć na względzie, że niedopuszczalne jest rozpowszechnianie jakichkolwiek nieprawdziwych informacji. Wiąże się to bowiem z określonymi konsekwencjami. Natomiast stronie pokrzywdzonej przepisy dają możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Prawa strony pokrzywdzonej Kwestia skutków, jakie niesie za sobą rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji została uregulowana w ordynacji wyborczej do…

Czytaj dalej...
Skrócenie kadencji

Kiedy może dojść do skrócenia kadencji wójta, burmistrza lub prezydenta?

Istnieją okoliczności, w których wójt gminy oraz burmistrz lub prezydent miasta mogą utracić swoje stanowisko. W zależności od sytuacji udział w tym może mieć organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego (rada), mieszkańcy lub organy władzy państwowej. W niektórych sytuacjach następuje to z mocy prawa. Skrócenie kadencji – czynniki obiektywne Przepisy dotyczące tego, kiedy kadencja wójta,…

Czytaj dalej...
Budżet obywatelski

Budżet obywatelski: podstawy prawne, obowiązki rady gminy i etapy

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach każdego roku mieszkańcy mają możliwość zadecydowania o tym na co zostaną przeznaczone wydatkowane w jego ramach pieniądze. Pierwszy budżet obywatelski w Polsce został zrealizowany w Sopocie już w 2011 roku. Budżet obywatelski – przepisy prawne i etapy Przepisy dotyczące budżetu obywatelskiego zostały zawarte głównie w…

Czytaj dalej...

Kiedy może zostać skrócona kadencja rady gminy lub miasta?

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wójta, burmistrza i prezydenta miasta, również kadencja organu stanowiącego gminy lub miasta, czyli rady może zostać skrócona przed kolejnymi wyborami. Możliwości takich wbrew pozorom nie jest mało i wynikają one z kilku ustaw. Niektóre z takich sytuacji z pewnością nie wszystkim są znane. Referendum lokalne w sprawie odwołania…

Czytaj dalej...

Etapy organizacji lokalnego referendum odwoławczego

Odwołanie wójta, burmistrza lub prezydenta jest możliwe w drodze referendum lokalnego. Jednakże aby je zorganizować musimy pamiętać, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istnieje szereg podstawowych warunków, które muszą zostać spełnione, aby takie referendum w ogóle mogło dojść do skutku. Konieczne jest powiadomienie odpowiednich organów W naszym poprzednim artykule pt. “Kto może wystąpić…

Czytaj dalej...
Kiedy wójt, burmistrz i prezydent mogą stracić stanowisko

Kiedy wójt, burmistrz i prezydent mogą stracić stanowisko?

Istnieją okoliczności, w których tak wójt gminy, jak i burmistrz lub prezydent miasta mogą utracić swoje stanowisko. W zależności od sytuacji udział w tym może mieć organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego (rada), mieszkańcy lub nawet organy władzy państwowej. Przyjrzyjmy się tym sytuacjom. Skrócenie kadencji – czynniki obiektywne Przepisy dotyczące tego, kiedy kadencja wójta, burmistrza…

Czytaj dalej...
frekwencja referendum lokalne

Jaka frekwencja jest niezbędna, aby referendum lokalne zostało uznane za ważne?

Referendum lokalne jest najlepszą obok wyborów możliwością wywarcia przez mieszkańców wpływu na to, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania. Za pośrednictwem referendum lokalnego dysponujemy możliwością odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta, jak i rady gminy lub miasta. Możemy wyrazić w nim również swoją opinię w innych sprawach (więcej informacji tutaj). Jednakże aby rezultat referendum był…

Czytaj dalej...
Referendum lokalne czego bezwzględnie nie wolno

Referendum lokalne: czego bezwzględnie nie wolno? Zakazy i nakazy

Zazwyczaj temat ten nie jest szerzej poruszany, ale za dopuszczenie się pewnych czynów w kontekście referendum lokalnego może nam grozić nawet odpowiedzialność karna. Dotyczy to również sytuacji, w których jesteśmy inicjatorami referendum i nie dopilnujemy pewnych spraw. Referendum lokalne: za co grozi kara grzywny? Jeżeli jesteśmy inicjatorami referendum, narazić się na nieprzyjemności możemy już na…

Czytaj dalej...