referendum

Kto może złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego?

W Dzienniku Ustaw został opublikowany jednolity tekst ustawy o referendum lokalnym. Dokument obejmuje zmiany wprowadzone w Kodeksie wyborczym przez nowelizację z 26 stycznia 2023 r. W jednolitym tekście ustawy o referendum lokalnym zostały uwzględnione zmiany wynikające z ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, jak również…

Czytaj dalej...

Możliwości odwołania wójta, burmistrza, prezydenta a starosty

Wójt, burmistrz i prezydent, jak i starosta mogą zostać w różnych okolicznościach odwołani z pełnionego stanowiska. Jednakże w przypadku pierwszych trzech funkcji możliwości te są znacznie większe. Najistotniejszą różnicą w tym kontekście jest brak możliwości odwołania starosty w referendum odwoławczym Możliwości odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta Obecnie mieszkańcy gmin i miast dysponują możliwością odwołania wójta,…

Czytaj dalej...

Referendum lokalne a referendum ogólnopolskie

Mieszkańcy Polski oprócz wyborów mogą również oddać swój głos w referendum ogólnokrajowym lub lokalnym. Oba rodzaje referendów dają obywatelom możliwość wyrażenia w nich swojej woli. Różnią się jednak pod wieloma względami. Dotyczy to m.in. zakresu przedmiotowego oraz warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby zostały uznane za ważne. Przedmiot referendum ogólnokrajowego i lokalnego Różnicę w możliwościach,…

Czytaj dalej...