Demokracja bezpośrednia

Demokracja bezpośrednia Gminy

Kiedy skróceniu ulega kadencja rady gminy lub miasta?

Analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku wójta, burmistrza i prezydenta miasta, również kadencja organu stanowiącego gminy lub miasta, czyli rady może zostać skrócona jeszcze przed kolejnymi wyborami. Istniejące w tym zakresie możliwości wynikają z kilku ustaw. W niektórych przypadkach…

Kto może złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego?

W Dzienniku Ustaw został opublikowany jednolity tekst ustawy o referendum lokalnym. Dokument obejmuje zmiany wprowadzone w Kodeksie wyborczym przez nowelizację z 26 stycznia 2023 r. W jednolitym tekście ustawy o referendum lokalnym zostały uwzględnione zmiany wynikające z ustawy z 26…

Możliwości odwołania wójta, burmistrza, prezydenta a starosty

Wójt, burmistrz i prezydent, jak i starosta mogą zostać w różnych okolicznościach odwołani z pełnionego stanowiska. Jednakże w przypadku pierwszych trzech funkcji możliwości te są znacznie większe. Najistotniejszą różnicą w tym kontekście jest brak możliwości odwołania starosty w referendum odwoławczym…

Referendum lokalne a referendum ogólnopolskie

Mieszkańcy Polski oprócz wyborów mogą również oddać swój głos w referendum ogólnokrajowym lub lokalnym. Oba rodzaje referendów dają obywatelom możliwość wyrażenia w nich swojej woli. Różnią się jednak pod wieloma względami. Dotyczy to m.in. zakresu przedmiotowego oraz warunków, jakie muszą…