Do końca sierpnia bieżącego roku, bibliotekarki z całego kraju mają możliwość aplikowania o stypendia w aktualnej edycji Konkursu im. Olgi Rok. Wartość stypendium wynosi 5 000 złotych.

Stypendia są przyznawane w dwóch różnych kategoriach. Pierwsza z nich to “placówka biblioteczna mniejsza”, gdzie stypendium mogą zdobyć kandydatki z publicznych placówek bibliotecznych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy. Druga kategoria to “placówka biblioteczna większa”. Obejmuje ona kandydatki z publicznych placówek bibliotecznych w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców.

W celu ubiegania się o stypendium, wnioski należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie .doc i .pdf) na adres e-mail: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl, do 31 sierpnia bieżącego roku.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć maksymalnie 5 załączników, których łączny rozmiar nie przekracza 5 MB. Wśród nich powinny znaleźć się takie elementy, jak:

a) Rekomendacja napisana przez osobę, która współpracuje z kandydatką, na przykład klienta korzystającego z usług biblioteki, koleżanki zatrudnionej w tej samej bibliotece, członka samorządu lokalnego lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki.

b) Wydruki artykułów prasowych potwierdzających doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki.

c) Zdjęcia ilustrujące działalność opisywaną we wniosku przez kandydatkę oraz projekty, które prowadziła.

Osoby składające wniosek mogą również załączyć filmik, w którym przedstawiają się same. Filmik ten może być nakręcony przy użyciu dowolnego urządzenia, takiego jak telefon, aparat cyfrowy czy kamera. Choć filmik nie jest obowiązkowy, to zostanie wzięty pod uwagę przez kapitułę konkursu podczas oceny wniosku.

Film nie powinien przekraczać 1 minuty, a osoba składająca wniosek powinna uzyskać zgody na wykorzystanie materiałów audio użytych w filmie lub wykorzystać ścieżki dźwiękowe udostępnione na otwartych licencjach. Ponadto powinna posiadać zgody osób, których wizerunek występuje w filmie. Rozmiar filmu nie będzie wliczany do wcześniej określonych 5 MB i nie ma ograniczenia rozmiarowego dla filmu.

Kapituła konkursu podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę inspirujący charakter doświadczeń kandydatki dla innych kobiet oraz potencjał kandydatek jako liderów zmian w swoich społecznościach, zwłaszcza w kontekście pozyskiwania nowych użytkowników bibliotek i zaangażowania w życie lokalnej społeczności.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 20 grudnia 2023 roku. Stypendium, przyznawane jako jednorazowe świadczenie, zostanie wypłacone do 31 grudnia 2023 roku. Kwota stypendium może być przeznaczona na dowolne wydatki związane z własnym rozwojem osobistym wybranymi przez stypendystkę.

Stypendium jest dofinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok, a Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest operatorem Funduszu. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadziła Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach w latach 2009–2015, jest partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia.