Od 19 lipca do 30 września 2023 roku potrwa nabór chętnych do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Beneficjenci mogą otrzymać od 200 do nawet 850 tys. zł na realizację zadań związanych z poprawą cyberbezpieczeństwa.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wraz z ministrem cyfryzacji Januszem Cieszyńskim, ogłosili możliwość składania wniosków o dofinansowanie działań związanych z cyberbezpieczeństwem przez samorządy. Na ten cel zostanie przeznaczone prawie 1,9 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda złotych pochodzić będzie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Podczas konferencji prasowej minister Cieszyński zwrócił uwagę na ważną rolę nowoczesnych gmin jako instytucji najbliższych mieszkańcom. To właśnie w jednostkach samorządowych obywatele załatwiają większość swoich formalności. Bezpieczeństwo tych usług jest wspólnym obowiązkiem, zarówno na szczeblu państwowym, jak i samorządowym.

Założenia programu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) wraz z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Dofinansowania przewidziane w tym programie mają być przekazane na realizację zadań związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa cyfrowego samorządów. Pieniądze te można przeznaczyć w zależności od potrzeb danej gminy na zakup urządzeń i usług podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa, ale też na wdrożenie i konfigurację odpowiednich systemów czy opracowanie, wprowadzenie i certyfikację procedur informatycznych. Pieniądze z programu „Cyberbezpieczny Samorząd” można wydać także na szkolenia związane z powyższą tematyką.

Chętni mogą składać wnioski o dofinansowanie od 19 lipca do 30 września tego roku. Wysokość dotacji oraz udział wkładu własnego będzie uzależniony od liczby ludności zamieszkującej gminę, a także jej wskaźnika podatkowego określającego zamożność jednostki. Dobra wiadomość jest jednak taka, że wkład własny będzie wymagany tylko od najzamożniejszych samorządów i będzie on wynosił maksymalnie 4 proc. przewidywanych kosztów inwestycji. Jest to jedno z założeń programu, które ma na celu wyrównanie szans dla mniej zamożnych gmin. Rozliczenie z realizacji projektu będzie możliwe od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r.

Przez wiele lat samorządy dążyły do wprowadzenia cyfrowej transformacji, mającej na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności wykonywanych zadań, a przede wszystkim poprawę dostępności i jakości obsługi dla mieszkańców. Proces cyfryzacji niesie ze sobą szereg nowych możliwości, ale również ryzyko, które należy minimalizować poprzez podnoszenie świadomości użytkowników i zastosowanie różnych poziomów zabezpieczeń. Obecnie, szczególnie w kontekście toczącej się wojny na naszych wschodnich granicach, jesteśmy coraz bardziej narażeni na cyberataki.

Jak wskazuje prezydent Otwocka Jarosław Margielski, projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest niezwykle istotnym wsparciem. To samorządowcy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy urzędów i zapewnienie jak najlepszych usług dla mieszkańców. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych i informacji jest tutaj kluczowe. Dlatego finansowe wsparcie ze strony rządu pozwoli na zakup i wdrożenie konkretnych rozwiązań, programów, szkoleń i systemów mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

Aneta Łuczyńska