czyste powietrze
Dotacje i granty Infrastruktura i środowisko

Rusza kolejny nabór do programu „Czyste Powietrze”. Nowe wynagrodzenie dla gmin

Rozpoczął się kolejny nabór dla gmin do programu „Czyste Powietrze”. Jak zapewnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, zostało wprowadzone nowe wynagrodzenie przysługujące gminom z pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność.

Obecnie w programie bierze udział 86% gmin w Polsce. Właśnie rozpoczyna się nabór dla samorządów, które jeszcze nie dołączyły do współpracy. Program „Czyste Powietrze” cieszy się sporym zainteresowaniem, gdyż w znaczny sposób ułatwia zabieganie o środki finansowe na inwestycje, jak i możliwość realnego wpływania przez gminy na poprawę jakości powietrza w ich regionach.

Wraz z początkiem lipca tego roku zarząd Narodowego Funduszu zdecydował się na finansowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców. Wiceprezes zaznaczył, że w ramach nowego porozumienia pojawiły się też wynagrodzenia za pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.

Punkty informacyjno-konsultacyjne działające w gminach to dla mieszkańców miejsce, w którym mogą liczyć na pozyskanie rzetelnych informacji o programie „Czyste Powietrze”, a także otrzymać pomoc przy wypełnianiu aplikacji o dotacje. Również tam składa się taki dokument.

Maksymalna kwota wynagrodzenia dla gmin na ten cel wynosi 35 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że na nadchodzący rok działania gminnych punktów „Czystego Powietrza” zabezpieczono około 87 mln zł.

NFOŚiGW płaci samorządowi po 150 zł za każdy złożony wniosek na podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania z wystawionym zaświadczeniem o dochodach. 50 zł jest przyznawane za wniosek o podstawowy poziom dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnej. Jeśli pracownik samorządu poinformuje osobę składającą wniosek o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu w banku, który współpracuje z programem, gmina otrzyma dodatkowe 25 zł.

„Jest to ryczałt za złożone wnioski (…) w wysokości 150 zł po wypłacie końcowej na rzecz beneficjenta, za przekazany za pośrednictwem gminy do WFOŚiGW wniosek o płatność końcową” – powiedział Mirowski. Z myślą o tym celu przygotowano 121 mln zł. Co więcej, te gminy, których mieszkańcy składają najwięcej wniosków, otrzymają dodatkowe środki z puli 25 mln zł. Pieniądze są przyznawane na podstawie rankingu najbardziej aktywnych samorządów.

Ostateczny termin na przystąpienie do współpracy w ramach programu „Czyste Powietrze” lub podpisanie aneksu do porozumienia na nowych zasadach to 31 grudnia 2023 r. Osobne porozumienia zostaną podpisane z gminami, które w 2023 roku włączą się w programy pilotażowe obejmujące wsparcie operacyjne w drugim i trzecim etapie programu. Zadaniem operatorów jest wsparcie mieszkańców występujących o dofinansowania na każdym poziomie – od informowania, poprzez wypełnianie i składanie wniosków, aż po przeprowadzenie całej inwestycji i jej rozliczenie.

Program „Czyste Powietrze” ma na celu masową akcję wymiany pieców grzewczych starego typu na ekologiczne. Wszystko po to, by zmniejszyć emisję spalin, ograniczając w ten sposób powstawanie smogu i poprawiając jakość powietrza. Poza dofinansowaniem na zakup nowego pieca, mieszkańcy gmin mogą liczyć na dotację do termomodernizacji w przypadku domów jednorodzinnych.