stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Rusza inicjatywa, która ma na celu wspieranie rozwoju elektromobilności w mniejszych miejscowościach. Fundacja Santander Bank Polska oraz Santander Leasing we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych i firmą GreenWay ogłosiły pierwszy ogólnopolski program grantowy dla samorządów. Celem programu “Razem dla ekozmiany” jest dofinansowanie budowy oraz utrzymania stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gmin o liczbie mieszkańców poniżej 100 tysięcy.

W Polsce liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych rośnie dynamicznie, jednak wciąż jesteśmy daleko w tyle za większością krajów europejskich. Głównie duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Łódź czy Wrocław, cieszą się większą liczbą stacji ładowania. Tymczasem mniejsze samorządy często nie mają wystarczających środków na budowę takiej infrastruktury. Program grantowy ma właśnie na celu zmienić tę sytuację, umożliwiając gminom ubieganie się o finansowanie budowy stacji ładowania oraz pokrycie kosztów utrzymania przez okres dwóch lat.

Krzysztof Kowalewski, wiceprezes zarządu Santander Leasing, podkreśla, że głównym celem programu jest zapełnienie “białych plam” na mapie polskiej elektromobilności. Chodzi o miejsca, gdzie do tej pory brakowało infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Program grantowy obejmuje pełne finansowanie budowy minimum 16 stacji ładowania oraz ich dwuletnie utrzymanie. Budżet programu wynosi 1 milion złotych.

Warto zauważyć, że rozwój infrastruktury ładowania idzie w parze z rosnącą popularnością samochodów elektrycznych. Według danych z końca kwietnia 2023 roku w Polsce działało już 2768 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z czego 31% to szybkie stacje ładowania prądem stałym, a 69% to wolne ładowarki prądu przemiennego. W 2022 roku liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce wzrosła o prawie 1/3 w porównaniu do roku poprzedniego.

Najwięcej stacji ładowania znajduje się w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań. Zdecydowanie mniejsza liczba stacji ładowania jest dostępna w mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich. Program grantowy “Razem dla ekozmiany” ma na celu zwiększenie dostępności stacji ładowania również w tych obszarach.

Samorządy, które chcą skorzystać z programu grantowego, muszą spełniać określone kryteria. Przede wszystkim, gmina musi mieć liczbę mieszkańców poniżej 100 tysięcy. Dodatkowo, samorząd musi przedstawić plan dotyczący lokalizacji i budowy stacji ładowania oraz przewidywanej liczby użytkowników. Wnioski o dofinansowanie będą oceniane przez komisję ekspertów, którzy zwrócą uwagę na takie kwestie jak potencjał elektromobilności w danym regionie, mobilność miejską oraz dostępność istniejących stacji ładowania.

Program grantowy ma na celu nie tylko wsparcie finansowe, ale także edukację oraz promocję elektromobilności wśród mieszkańców i samorządów. W ramach programu przewidziane są również szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu budowy i utrzymania stacji ładowania.

Program grantowy “Razem dla ekozmiany” stanowi ważny krok w kierunku rozwijania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w mniejszych miejscowościach. Dzięki temu inicjatywa elektromobilności będzie bardziej dostępna dla mieszkańców tych regionów, co może przyczynić się do zwiększenia popularności samochodów elektrycznych oraz redukcji emisji CO2.

Warto zaznaczyć, że program grantowy może stanowić inspirację dla innych podmiotów i organizacji, aby również angażować się w rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w mniejszych miejscowościach. Działania takie przyczyniają się do budowy zrównoważonego i ekologicznego środowiska transportu, co jest istotne dla osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu i redukcją zanieczyszczeń powietrza.

źródło informacji: newseria