W Polsce lawinowo przybywa samochodów, a to spędza sen z powiek wielu samorządom. Pomysłów na rozwiązanie problemów związanych z zanieszczyszczeniem powietrza, parkingami i korkami jest wiele. Nie wszystkie są trafione, nie wszystkie też możliwe do realizacji.

Jak się bronić

Rosnąca popularność samochodów, a co za tym idzie, coraz większa ich liczba, doprowadziła do gwałtownego pogorszenia warunków ruchu drogowego w wielu, jeżeli nie wszystkich polskich miastach. Dlatego też samorządy próbują wprowadzać rozwiązania, które pomogą kształtować jakość komunikacji. O ile budowa nowych dróg na przedmieściach jest jeszcze czasami możliwa, o tyle na terenie miasta jest bardzo trudna, a w centrum wręcz niemożliwa. Można jedynie próbować zwiększyć przepustowość ulic już istniejących, ale to też często jest trudne do wykonania, a przy tym niezwykle kosztowne. Na drodze stają warunki techniczne, infrastruktura i sprzeciwy konserwatora zabytków. Jeżeli dodać do tego parkingi, które pochłaniają coraz więcej terenów, a i tak wciąż są przepełnione, wypracowanie nowych rozwiazań staje się koniecznością. Dąży się więc do ograniczania ruchu samochodowego i jednoczesnego zwiększania udziału w ruchu pojazdów komunikacji publicznej, buduje stacje i wypożyczalnie rowerów, propaguje przemieszczanie się pieszo.

Takie rozwiązania, z mniejszym lub większym powodzeniem, wprowadzane są w wielu polskich miastach. Wszystko po to, by poprawić jakość życia mieszkańców, ograniczyć zanieczyszczenia powietrza i uniknąć korków drogowych, a także zwiększyć zainteresowanie komunikacją miejską. Pomysły są więc różne – od elektrycznych hulajnog i rowerów, po częściowo bezpłatną komunikację miejską z licznymi węzłami przesiadkowymi. Coraz większą popularnością cieszą się też wypożyczalnie samochodów dla osób, które nie potrzebują własnego pojazdu na co dzień, a tylko czasami.

Poszukiwania rozwiązań

Najczęściej stosowane w dużych miastach rozwiązania problemów komunikacyjnych to:

  • Elektryczne hulajnogi, rowery i samochody – coraz częściej w polskich miastach pojawiają się wypożyczalnie elektrycznych hulajnóg, rowerów i samochodów, dzięki którym mieszkańcy mogą poruszać się szybko i ekologicznie.
  • Koleje miejskie – w niektórych miastach działa lub jest planowane wprowadzenie systemów kolei miejskich. W Warszawie działa już druga linia metra, a w Krakowie i Trójmieście są w budowie kolejowe szybkie tramwaje.
  • Systemy car-sharingowe – to rozwiązania polegające na dzieleniu się samochodami między użytkownikami. W Polsce działa kilka takich systemów, m.in. CarFree, Traficar czy Ubeeqo.
  • Strefy zamknięte dla ruchu samochodowego – niektóre miasta wprowadzają strefy zamknięte dla ruchu samochodowego, np. w ścisłych centrach miast. W takich strefach mogą poruszać się jedynie piesi, rowerzyści i pojazdy komunikacji miejskiej.
  • Inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym – to systemy wykorzystujące technologie informatyczne do sterowania ruchem drogowym. Dzięki nim można np. zmniejszyć korki na drogach i poprawić bezpieczeństwo ruchu.

To się nie uda?

CarFree

CarFree to koncepcja, która zakłada ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ruchu samochodowego w określonych obszarach miast na rzecz innych środków transportu, takich jak rowery, piesi, transport publiczny czy carsharing. W Polsce, pomysł CarFree był realizowany w mniejszej skali w niektórych miastach, jak np. w Poznaniu czy Gdańsku, gdzie wprowadzono strefy zamknięte dla samochodów w centrum miasta. Jednakże, CarFree w pełnym wymiarze jest trudny do zrealizowania, ze względu na infrastrukturę, kulturę transportową oraz potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców.

Traficar i Ubeeqo

Traficar i Ubeeqo to sieć carsharingu działająca w kilku miastach w Polsce, w tym w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. Traficar oferuje wynajem samochodów na minutę lub godziny, bez konieczności rezerwacji z wyprzedzeniem. Wypożyczenie samochodu odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej, dzięki czemu cały proces jest szybki i łatwy. Flota samochodów Traficar składa się z różnych modeli, w tym także samochodów elektrycznych. Wypożyczalnia oferuje również różnego rodzaju abonamenty, co czyni korzystanie z samochodów Traficar atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które nie potrzebują własnego pojazdu na co dzień, ale czasami potrzebują szybkiego i łatwego dostępu do samochodu.

Tekst: Dorota Filip

Fot. ulianapinto, pixabay.com