Etapy organizacji lokalnego referendum odwoławczego

Odwołanie wójta, burmistrza lub prezydenta jest możliwe w drodze referendum lokalnego. Jednakże aby je zorganizować musimy pamiętać, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istnieje szereg podstawowych warunków, które…

Read Full Recipe
45 views 09:28 0 Comments

Czerwiec miesiącem absolutoriów

Jak każdego roku rady i sejmiki jednostek samorządu terytorialnego mają czas do 30 czerwca, aby udzielić – lub nie – absolutorium organom wykonawczym za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Przekonajmy…

Read Full Recipe
45 views 05:54 0 Comments