Żelazków

W gminie Żelazków (powiat kaliski, województwo wielkopolskie) będzie musiało dojść do przedterminowych wyborów na stanowisko wójta. Powody tej sytuacji są dość niecodzienne i bulwersujące, ponieważ są one związane z kontrowersjami wokół osoby byłego już wójta.

Wygaszenie mandatu wójta przyczyną przedterminowych wyborów w Żelazkowie

Sytuacja, która stała się przyczyną wygaszenia mandatu wójta miała miejsce jeszcze w 2019 roku. Wtedy to były już wójt Sylwiusz J. we wrześniu 2019 roku podczas Marszu Równości, który odbywał się w Kaliszu dopuścił się naruszenia nietykalności policjanta. Został uznany za winnego, zaś wyrok w tej sprawie został wydany w grudniu 2020 roku. Zasądzona została kara grzywny w wysokości 5 000 zł oraz nawiązka dla poszkodowanego w wysokości 3 000 zł. Zgodnie z nowelizacją przepisów od 2019 również kara grzywny za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego może stanowić podstawę dla wygaszenia mandatu.

Taka okoliczność de iure powstała w momencie uprawomocnienia się wyroku. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 492 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego, czyli utrata prawa wybieralności. Jednakże do wygaszenia mandatu przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu doszło dopiero 12 kwietnia 2022 roku. Skutkiem tego jednak było – decyzją premiera na wniosek wojewody – wyznaczenie komisarza, którym został Michał Kraszkiewicz. Będzie on pełnił obowiązki wójta do momentu rozstrzygnięcia wyborów.

Przedterminowe wybory odbędą się w lipcu 2022 roku

Na mocy rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego na dzień przedterminowych wyborów w Żelazkowie wyznaczony został 10 lipca 2022 roku. Zgłoszonych zostało łącznie 9 komitetów wyborczych. Do 15 czerwca do północy można było zgłaszać kandydatów na stanowisko wójta. Zgodnie z obwieszczeniem Gminnej Komisji Wyborczej ostatecznie o stanowisko wójta będzie się ubiegać 7 kandydatów, wymienionych poniżej w porządku alfabetycznym:

  1. Czarnecki Włodzimierz Czesław – lat 50, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Biernatki, zgłoszony przez KWW MOJA GMINA – MÓJ DOM.
  2. Dumańska Agnieszka – lat 51, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Góry Złotnickie, zgłoszona przez KWW PRAWDA PRZEDE WSZYSTKIM.
  3. Jakubowski Adam Andrzej – lat 31, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Kolonia Skarszewek, zgłoszony przez KWW NGŻ.
  4. Kraszkiewicz Michał Andrzej – lat 31, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Kolonia Kokanin, zgłoszony przez KWW MICHAŁA KRASZKIEWICZA.
  5. Łuczak Alicja – lat 61, wykształcenie wyższe, członek Platformy Obywatelskiej RP, zam. Żelazków, zgłoszona przez KWW GMINA ODNOWA.
  6. Muszyński Bogdan Jarosław – lat 66, wyższe prawnicze, nie należy do partii politycznej, zam. Skarszew, zgłoszony przez KWW ROZWÓJ, ZGODA, DOBROBYT.
  7. Orlicz-Błoński Zbigniew Michał – lat 38, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Góry Zborowskie, zgłoszony przez KWW RÓBMY SWOJE.

Jak możemy zauważyć wśród kandydatów jest obecny komisarz Żelazkowa. Na liście obecny jest także syn byłego wójta gminy. Swojego kandydata ostatecznie nie zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica. Wyborcy będą mogli oddać swoje głosy łącznie w 8 lokalach wyborczych, a uprawnionych do głosowania jest około 7 500 mieszkańców. Kandydatów czekać teraz będzie intensywna kampania wyborcza. Oczywiście nowym wójtem zostanie osoba, na którą oddanych zostanie ponad 50% głosów, a przy tej ilości kandydatów prawdopodobna wydaje się II tura. Wybrany w tych wyborach wójt będzie jednak sprawował władzę tylko do najbliższych „regularnych” wyborów samorządowych.

Źródła:

A. Gierz, Siedmioro kandydatów na wójta Żelazkowa, https://www.faktykaliskie.info/artykul/43166,siedmioro-kandydatow-na-wojta-zelazkowa, dostęp: 24.06.2022.

Kto zostanie wójtem Żelazkowa? W grze siedmioro kandydatów, https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/kto-zostanie-wojtem-zelazkowa-w-grze-siedmioro-kandydatow, dostęp: 24.06.2022.

Przedterminowe wybory w Żelazkowie. Zarejestrowanych zostało 9 Komitetów Wyborczych, https://calisia.pl/przedterminowe-wybory-w-zelazkowie-zarejestrowanych-zostalo-9-komitetow-wyborczych,56825, dostęp: 24.06.2022.

Sylwiusz J. nie jest już wójtem Gminy Żelazków!, https://calisia.pl/sylwiusz-j-nie-jest-juz-wojtem-gminy-zelazkow,56091, dostęp: 24.06.2022.

Sylwiusz J. winny naruszenia nietykalności policjanta podczas Marszu Równości, https://calisia.pl/sylwiusz-j-winny-naruszenia-nietykalnosci-policjanta-podczas-marszu-rownosci,48402, dostęp: 24.06.2022.

Znamy kandydatów w wyborach na wójta gminy Żelazków, https://zyciekalisza.pl/artykul/–znamy-kandydatow/1320950, dostęp: 24.06.2022.

Herbert Gnaś